na úvod
Aktuality
 
  navigace: úvod / Aktuality

 

 
MAS Hlinecko vyhlásila výzvu na podporu sociálního podnikání
4.2.2019

V pondělí 4. 2. vyhlásila Místní akční skupina Hlinecko výzvu k předkládání žádostí o podporu projektů zaměřených na podporu sociálního podnikání na území MAS Hlinecko. Žádosti je možné předkládat nejpozději do 19. 4. 2019 do 15:00 hodin.Alokace výzvy je 6 175 000 Kč.

Způsobilé aktivity a s nimi spojené výdaje jsou:

Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik – podporované aktivity:

  1. Vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin a pro zaměstnance mimo cílovou skupinu, kteří zajišťují zaměstnancům z CS specifickou podporu nezbytnou při jejich integraci na trh práce nebo vedou podnik

  2. Poskytování psychosociální podpory zaměstnancům z cílové skupiny, vzdělávání zaměstnanců z CS a vzdělávání ostatních zaměstnanců sociálního podniku financovaných z přímých nákladů projektu

  3. Marketing sociálního podniku

  4. Provozování sociálního podnikání

 

Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – environmentální sociální podnik – podporované aktivity:

  1. Vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin a pro zaměstnance mimo cílovou skupinu, kteří zajišťují zaměstnancům z CS specifickou podporu nezbytnou při jejich integraci na trh práce nebo vedou podnik

  2. Poskytování psychosociální podpory zaměstnancům z cílové skupiny, vzdělávání zaměstnanců z CS a vzdělávání ostatních zaměstnanců sociálního podniku financovaných z přímých nákladů projektu

  3. Marketing sociálního podniku

  4. Provozování sociálního podnikání

  5. Sledování environmentálního dopadu

  6. Zajištění péče o děti a další závislé osoby znevýhodněných pracovníků, zajištění dopravy znevýhodněných pracovníků apod.

 

Bližší informace najdete v přílohách této aktuality.

 

Kancelář MAS HlineckoVýzva MAS Hlinecko - sociální podniky
Příloha č. 1 - Informace o způsobu hodnocení
Příloha č. 2 - Popis podporovaných aktivit
Příloha č. 3 - Etický kodex
Příloha č. 5 - Podnikatelský plán
Píloha č. 6 - Finanční plán
Příloha č. 7 - Sada rozpoznávacích znaků integrační podnik
Příloha č. 8 - Sada rozpoznávacích znaků - enviromentální podnik
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce