VÝZVY MAS

Výzvy


MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN

 ŠABLONY PRO ŠKOLY

více o šablonách


PLÁNOVÁNÍ soc.služeb

 LEADERFEST 2017


Aktuality

Aktuální problematika poměrů rodičů a dětí z pohledu právníka a dětského lékaře
21.5.2019

V rámci projektu MAP Místní akční skupina Hlinecko pořádá besedu pro rodiče na téma aktuální problematika poměrů rodičů a dětí z pohledu právníka a dětského lékaře, která se uskuteční 28. 5. 2019 od 17:00 – 20:00 hodin v Multifunkčním centru v Hlinsku. Besedu povede pan JUDr. Roman Švaňhal, Ph.D., soudce, a paní MUDr. Jaroslava Chlapková, dětská lékařka a lékařka kliniky infekčních nemocí FN Hradec Králové, lektorka ČČK.
Dalších 6 projektů ve výši cca 2 mil. Kč dotace z Programu rozvoje venkova bylo podpořeno pro podnikatele z území Místní akční skupiny Hlinecko.
17.5.2019
Seminář práce s informacemi v postfaktické době
17.5.2019

Ve čtvrtek 16. května proběhl další seminář v rámci projektu Místní akční plánSeminář s názvem Práce s informacemi v postfaktické době přednesl pan PhDr. Bedřich Musil, který pracuje jako Programový ředitel Hitrádia Vysočina. 
Soutěž Čtenáři v MASce pro žáky základních škol je spuštěna!
10.5.2019

Pravidla a registrace: http://www.mashlinecko.cz/ctenar/
Pozvánka na seminář Práce s informacemi v postfaktické době
10.5.2019

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko II pořádá MAS Hlinecko další seminář pro učitele základních škol a gymnázia s názvem Práce s informacemi v postfaktické době.

Seminář se uskuteční 16. května 2019 od 13:00 do 15:50 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko. Seminář povede pan PhDr. Bedřich Musil.
Seminář Problematika edukace klienta s PAS
7.5.2019

V pondělí 6. května proběhl další seminář v rámci projektu Místní akční plánSeminář s paní lektorkou Mgr. Helenou Jiráskovou se konal ve velké zasedací místnosti městského úřadu Hlinsko. Tématem semináře byla Problematika edukace klienta s PAS - specifické problémy výchovy a vzdělávání klientů s PAS v procesu inkluze.

 
Seminář pro žadatele ve 2. a 3. výzvě z Operačního programu Životní prostředí
30.4.2019

Místní akční skupina Hlinecko Vás zve na Seminář pro žadatele ve 2. a 3. výzvě Operačního programu Životní prostředí, konkrétně se jedná o níže uvedená opatření:

  • 2. výzva: realizace ÚSES, protierozní opatření (ukončení výzvy 29. května 2019 15:00 hodin)
  • 3. výzva realizace sídelní zeleně (ukončení výzvy 19. září 2019 15:00 hodin)

Seminář se uskuteční v pondělí 13. května od 15:00 do 16:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Hlinsku, Poděbradovo náměstí, Hlinsko 539 01.

 
Pozvánka na seminář Problematika edukace klienta s PAS
29.4.2019

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko II pořádá MAS Hlinecko pro učitele prvního stupně základních škol seminář s názvem Problematika edukace klienta s PAS. Seminář se uskuteční 6. května 2019 od 13:00 do 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko. Seminář povede paní Mgr. Markéta Jirásková.
Informace zástupců Výběrové komise pro žadatele 3. výzvy Programu rozvoje venkova
26.4.2019

Zástupci Výběrové komise MAS Hlinecko informují o stanovení termínu objížděk míst realizace žadatelů, kteří podali projekt do 3. výzvy Programu rozvoje venkova, na čtvrtek 9. května 2019 od 14:30 do 17:30 hodin.

PŘESNÝ HARMONOGRAM OBJÍŽDĚK A POŘADÍ NAVŠTÍVENÝCH MÍST BYL ZASLÁN VŠEM ŽADATELŮM DNE 25. DUBNA 2019.

Zároveň informujeme, že termín VEŘEJNÝCH OBHAJOB PROJEKTŮ PRV je stanoven na úterý 14. května 2019 od 15:00 do 16:30 hodin v zasedací místnosti v přízemi Městského úřadu v Hlinsku na Poděbradově náměstí 1.

Na veřejné obhajoby je srdečně zvána také veřejnost.

Kancelář MAS
Seminář Zvládání stresu paní Mgr. Helena Wiesenbergová
25.4.2019

Ve středu 24. dubna proběhl další seminář v rámci projektu Místní akční plán. Seminář s paní lektorkou Mgr. Helenou Wiesenbergovouse se konal ve sborovně Základní školy Ležáků, Hlinsko. Cílem semináře bylo naučit účastníky zvládání stresových situací v pracovní i osobní rovině, definovat stres, stresory a jak se projevuje. Část semináře byla zaměřena na řešení a zvládání konfliktních situací, které s sebou nese pedagogická profese. 

Semináře se zúčastnilo 28 pedagogický pracovníků ze základních i mateřských škol i zástupci rodičů. Místní akční skupina Hlinecko děkuje touto cestou panu řediteli Základní školy Ležáků Tomáši Loudovi za poskytnutí prostoru na seminář.

 
VÍCE AKTUALIT
 
KALENDÁŘ 2019
kalendar
eLearning
 
GRANT
 
Publicita MASKVALITA Z HLINECKA
Projekty a akce MAS

MALÝ LEADER