VÝZVY MAS

Výzvy


MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN

 ŠABLONY PRO ŠKOLY

více o šablonách


PLÁNOVÁNÍ soc.služeb

 LEADERFEST 2017


Aktuality

Místní akční skupina Hlinecko vyhlásila 4. výzvu o udělení značky „Kvalita z Hlinecka“.
15.3.2018

Místní akční skupina Hlinecko vyhlásila 16. března 2018 4. výzvu k předkládání žádostí   o udělení certifikátu značky Kvalita z Hlinecka.  Značka je udělována ve třech různých oblastech.

O značku Kvalita z Hlinecka v kategorii výrobky a produkty se mohou ucházet pěstitelé zemědělských plodin, zpracovatelé potravinářských produktů, výrobci přírodních produktů nebo řemeslníci se svými výrobky. Druhou skupinou jsou fungující stylová ubytovací a stravovací zařízení na území místní akční skupiny. Třetí kategorií jsou zážitky, tedy unikátní a jedinečné služby nabízené občanům nebo návštěvníkům regionu mimo stravovací a ubytovací služby.     
Pozvánka na Jednodenní zájezd pro děti a mládež do Vida science centra v Brně
13.3.2018

Středisko volného času POHODA a POHODA COOL Hlinsko, pořádá dne 29.03.2018 Jednodenní zájezd pro děti a mládež do Vida science centra v Brně.

Případní zájemci si mohou najít kontakt v přiložených informacích a přihlásit se.
Pozvánka na Velikonoční tvoření
12.3.2018

Obecní knihovna Včelákov si vás dovoluje pozvat na akci Velikonoční tvoření.

Tvoření se uskuteční ve čtvrtek 22. března od 15:00 hodin do 16:30 hodin v knihovně (místní budova ZŠ). Budou se plést ošatky z pedigu a vyrábět Velikonoční dekorace. Akce probíhá v rámci projektu Nezapomeňte (se) vrátit.

 
Pozvánka na Benefiční ples
9.3.2018

Členové Pracovní skupiny Plánování sociálních služeb Domov seniorů Drachtinka a Centrum denních služeb Motýl pořádají Benefiční ples.

Ples se koná ve čtvrtek 29. března 2018 od 15.00 hodin do 22.00 hodin v Multifunkčním centru v Hlinsku. Výtěžek benefičního plesu bude použit ke zkvalitnění péče o uživatele Centra denních služeb Motýl. 
Pozvánka na 10. výročí otevření Azylového domu pro těhotné ženy a matky s dětmi
9.3.2018

Člen Pracovní skupiny Plánování sociálních služeb Obecně prospěšná společnost Dlaň životu pořádá 10.výročí otevření Azylového domu pro těhotné ženy a matky s dětmi.

Setkání se uskuteční v Azylovém domě v Hamrech u Hlinska ve čtvrtek 22. března od 10 do 16 hodin. Akce se koná pod záštitou radního Pardubického kraje Ing. Pavla Šotoly.

 
Seminář pro školy, týkající se pravidel ochrany osobních údajů (GDPR)
7.3.2018

 

Dne 6. března 2018 se uskutečnil v rámci realizace projektu Místní akční plán ORP Hlinsko na Městském úřadě v Hlinsku seminář pro školy k tématu ochrany osobních údajů (GDPR). 

Lektoři Mgr. Marek Říháček a Ing. et Ing. Eva Holásková proškolili 29 pedagogických pracovníků ze základních škol z území Hlinecka. Obsahem semináře byly právní aspekty, technické aspekty a praktické příklady, týkající se pravidel ochrany osobních údajů v oblasti školství.
Seminář pro žadatele k 2. výzvě MAS Hlinecko, z.s. v rámci Programu rozvoje venkova
7.3.2018

6. března se uskutečnil v zasedací místnosti Města Hlinska seminář pro žadatele Místní akční skupiny Hlinecko k 2. výzvě projektů z Programu rozvoje venkova.

V průběhu semináře byl představen obsah výzvy, termíny a podmínky podávání žádostí, ale i představeny jednotlivé fiche.

Místní akční skupina prostřednictvím celkem pěti oblastí nabízí organizacím z území Hlinecka, a to zemědělcům, zpracovatelům zemědělských produktů, drobným podnikatelům i obcím dotaci ve výši 25% až do 100%.

Podpora může být využita pro rozšíření zemědělské výroby, rozvoj řemesel, je určena také pro živnostníky, podporujících cestovních ruch, nebo pro majitele lesů, na naučné lesní stezky nebo pro dřevozpracující firmy z území.

Podmínkou podání žádosti je fungování subjektu na území hlinecka, podání žádosti a splnění kritérií pro výběr projektů. Projekty jsou bodově hodnoceny a Výběrová komise bude určovat jejich pořadí.

Místní akčí skupina nabízí do doby ukončení podávání žádostí zdarma konzultace případným zájemcům.

 

Veškeré informace se zájemci dozví na www.mashlinecko.cz v sekci Výzvy- Program rozvoje venkova – výzva číslo 2.
Valná hromada MAS Hlinecko
6.3.2018

Dne 27. února se uskutečnila od 16:00 hodin první Valná hromada Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. v roce 2018. Na programu byly informace z realizovaných, probíhajících a připravovaných výzev a projednání a schválení Výroční zprávy MAS Hlinecko.

Účastníci Valné hromady byli také seznámeni s průběhem realizace projektu tvorby Místního akčního plánu pro ORP Hlinsko, animací nové výzvy šablon pro školy a realizací projektu Plánu sociálních služeb ORP Hlinsko.

 

 
Představení: Listování (scénické čtení) přijeli žákům základních škol zahrát herci: Lukáš Hejlík, Alan Novotný a Markéta Lánská
28.2.2018

27. února se  uskutečnila v rámci realizace projektu Místní akční plán ORP Hlinsko v Multifunkčním centru postupně tři představení pro žáky našich škol. Při představeních od 9, 10 a 11 hodin se vystřídalo více, než 900 žáků škol z území celého ORP Hlinsko.
Schůzka pracovních skupin Plánu sociálních služeb se zadavateli
27.2.2018

27. února 2018 se uskutečnila na Městském úřadě  v Hlinsku v rámci projektu tvorby Plánu sociálních služeb v ORP Hlinsko schůzka členů pracovních skupin se starosty (zadavateli sociálních služeb).
VÍCE AKTUALIT
 
KALENDÁŘ 2018
kalendar
eLearning
 
GRANT
 
Publicita MASKVALITA Z HLINECKA
Projekty a akce MAS

MALÝ LEADER