LEADERFEST 2017


VÝZVY MAS

Výzva PRV č.1/2017
Harmonogram výzev


ŠABLONY PRO ŠKOLY

více o šablonách


MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN

 

více informací o MAP
 


Aktuality

Pozvánka na veřejné projednávání MAP
19.9.2017

Setkání proběhne 26. 9. ve velké zasedací místnosti na Městském úřadě v Hlinsku od 14:30 hodin a bude věnována tvorbě Místního akčního plánu.
12. ročník spolupráce neziskovek
16.9.2017

V pátek 6. října 2017 se uskuteční v sídle FOKUSU Vysočina (bývalé MŠ Lidického vedle kostela) již dvanáctý ročník tradiční akce s názvem "Tady neziskovky-vítejte!"

Návštěvníci mohou shlédnou prezentaci neziskových organizací z regionu Hlinecka, zakoupit si jejich výrobky či diskutovat s jejich představiteli. Pro účastníky je připraven bohatý program v budově i přilehlé zahradě. Všichni jste srdečně zváni.

Kancelář MAS Hlinecko
Pozvánka na setkání vzdělávacích subjektů
13.9.2017

Setkání proběhne 26. 2. ve velké zasedací místnosti na Městském úřadě v Hlinsku od 15:30 hodin a bude zaměřena na animaci MAS škol a výzvu IROP pro školy.
Schválené projekty Programu rozvoje venkova a harmonogram výzev v roce 2017
1.9.2017

Představenstvo Místní akční skupiny Hlinecko. z.s. schválilo na svém jednání 31. srpna seznam projektů, které byly Výběrovou komisí MAS doporučeny/nedoporučeny k podpoře v rámci 1. výzvy Programu rozvoje venkova (viz příloha). Projekty nyní budou signifikovány manažerkou pro strategii a registrovány na Státním zemědělském intervenčním fondu.

Dále představenstvo schválilo aktualizovaný harmonogram výzev do konce roku 2017. Jedná se o výzvy do Integrovaného regionálního operačního programu, kde se počítá s vyhlášením všech tří plánovaných opatření (viz přílohy) a Operačního programu zaměstnanost, kde bude vyhlášeno opatření na prorodinné aktivity, zejména příměstské tábory ( viz příloha). Po odsouhlasení všech podmínek ze strany řídícíh orgánů programů budou výzvy vyhlášeny.

Pracovníci MAS budou také připravovat výzvu do Operačního programu životního prostředí, s jejímž vyhlášením je počítáno na počátku roku 2018.

Olga Ondráčková, manažerka pro strategii
Místní akční skupina Hlinecko uspěla s žádostí o dotaci do Operačního programu zaměstnanost s názvem: Plánování sociálních služeb na obecní úrovni v ORP Hlinsko
14.8.2017

Projekt je zaměřen na vytvoření plánu sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Hlinsko. Bude popisovat situaci v regionu v oblasti sociálních služeb včetně analýzy jejího financování. V rámci projektu bude nastavena spolupráce mezi zadavateli, poskytovateli a uživateli sociálních služeb, která bude zahrnovat vzájemné setkávání, informování a vyjednávání.

Výstupem projektu je zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro území Hlinecka. Projekt bude realizován od října 2017 do září 2019.

A jaké bude praktické využití takového projektu pro organizace i občany?

Hlavní změna spočívá v zajištění dostupnosti informací o možnostech a způsobu poskytování sociálních služeb pro jednotlivé cílové skupiny. Poskytovatelé sociálních služeb budou schopni pružně reagovat na potřeby obyvatel, dojde ke zlepšení životní úrovně osob v nepříznivé sociální situaci a poskytovatelé budou moci lépe zacílit svou činnost na potřeby jednotlivců. Po ukončení projektu budou mít představitelé menších obcí lepší přehled o sociálních službách působících v jejich obci i o jejich potřebách financování.

U samotných obyvatel, kteří doposud služeb nevyužívali, dojde ke zlepšení informovanosti o nabídce a možnostech v regionu pro situaci, kdy budou služeb potřebovat využít pro sebe nebo své rodinné příslušníky.

Kancelář MAS Hlinecko
Pozvánka pro veřejnost na obhajobu prvních projektů Programu rozvoje venkova registrovaných prostřednictvím MAS Hlinecko
8.8.2017

17. srpna od 15:00 do 16:30 hodin budou probíhat obhajoby podaných projektů v rámci 1. výzvy MAS Hlinecko  z Programu rozvoje venkova.

Místní akční skupina Hlinecko, z.s. má možnost pro realizaci své strategie vybírat vhodné projekty ze svého území k finanční podpoře ze zdrojů EU. Obhajoby prvních podaných projektů budou probíhat před Hodnotící komisí v zasedací místnosti města Hlinska na Poděbradově náměstí 1 v přízemí.

Jednotliví žadatelé budou mít příležitost představit své projekty a jejich význam pro rozvoj území MAS. Obhajovány budou projekty určené pro podporu zemědělců (Fiche 2), řemeslníků v území (fiche 3) a vybavení technologiemi pro údržbu vlastníků lesů (fiche 5).

Na prezentaci zveme nejen všechny zájemce o rozvoj dění v regionu, ale i další budoucí žadatele.

Jakékoli další informace o potenciálních možnostech podpory prostřednictvím MAS Hlinecko je možné získat na webových stránkách MAS Hlinecko www.mashlinecko.cz v záložce Výzvy MAS a úplně nejlépe po předběžné telefonické dohodě každého zájemce prostřednictvím osobní konzultace v kanceláři MAS na adrese Máchova 1121, Hlinsko.

Kancelář MAS
Další číslo časopisu pro naše děti Hlinecký Strakáček jde do tisku!
20.7.2017

Šesté číslo časopisu pro děti z našeho regionu Hlinecký Strakáček je na světě. V tištěné verzi bude již v průběhu srpna k dispozici v kanceláři MAS Hlinecko a také v Infocentru na Betlémě. Do škol, školek a obcí se potom dostane se začátkem nového školního roku počátkem září. Děti budou mít jako vždy možnost se něco o území Hlinecka dozvědět, stejně jako si vyluštit hádanky nebo vymalovat obrázky. V kanceláři budeme moc rádi, pokud dostaneme mnoho obrázků od dětí, protože na Svatojiřském jarmarku na Betlémě v dubnu 2018 budou pro tři vylosované autory nejhezčích obrázků připraveny moc hezké ceny, které potěší nejen samotné děti, ale i jejich rodiče.

Netrpělivci se mohou na časopis podívat v elektronické formě na našem webu, stačí kliknout na publicitu MAS a obrázek Strakáčka na úvodní stránce webu. Téma časopisu ale tentokrát prozrazovat nebudeme, obrázek na obálce snad napoví...

Z kanceláře MAS Hlinecko zdraví všechny děti Slávek Strakatý!
MAS Hlinecko ukončila přijímání žádostí o dotaci 1. výzvy Programu rozvoje venkova
16.7.2017

Kancelář MAS Hlinecko ukončila 14. července 2017 ve 12:00 hodin podávání žádostí o dotaci do 1. výzvy MAS vypsané pro Program rozvoje venkova.

Seznam registrovaných projektů je uveden v příloze.

Žadatelé, kteří nestihli přípravit své projekty, nyní budou muset vyčkat na ukončení administrace 1. výzvy a vyhlášení výzvy další. Ta je očekávaná na přelomu roku 2017/2018.

Výzvy do ostatních operačních programů (Operačního programu Zaměstnanost, Integrovaného regionálního operačního programu a Operačního programu Životní prostředí) jsou připravovány pro podzim roku 2017. Budou vypisovány podle rychlosti administrace podkladů k výzvám jednotlivých řídících orgánů a kapacitním možnostem kanceláře MAS.

Upozorňujeme všechny budoucí žadatele a zájemce o dotace, že MAS je oprávněna vypisovat pouze výzvy na jednotlivá opatření, která byla schválena v akčním plánu strategie MAS Hlinecko Řídícím orgánem MMR finálně v lednu 2017. Dokument STRATEGIE je od roku 2015 aktuálně zveřejňován na webových stránkách MAS v sekci Strategie MAS.

Doporučujeme všem žadatelům ze všech oblastí, kteří mají vážný zájem připravit projekt pro podání žádosti, aby si prostudovali možnosti akčního plánu strategie MAS. V případě shodného vlastního záměru projektu s opatřením MAS doporučujeme konzultovat včas svůj záměr v kanceláři MAS. Všechny další výzvy budou vyhlašovány většinou v rozsahu jednoho měsíce. Každá výzva bude zveřejněna na webu www.mashlinecko.cz, uveřejněna v regionálním tisku a informace o ní proběhne krátkou zprávou jak v kabelové televizi KIS, tak v jejím internetovém vysílání na www.ahp.cz, které je dostupné 24 hodin denně, a to v záložce MAS Hlinecko.

Akční plán strategie (konkrétní podporované činnosti) naleznete na http://www.mashlinecko.cz/strategie/strategie.pdf v rozsahu stran 197-228.

Olga Ondráčková, manažerka pro strategii MAS Hlinecko
OCENĚNÍ MAS HLINECKO
5.7.2017

Zástupci Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. se při příležitosti Dnů dobré vůle na obecním úřadě na Velehradě účastnili předávání cen vítězů 6. ročníku celostátní soutěže " O nejlepší obecní a městský zpravodaj roku 2016". Do soutěže mohly být přihlášeny všechny zpravodaje obcí, měst, MAS a mikroregionů z České  republiky, které v roce 2016 vydaly alespoň 2 čísla.

Akci pořádali společně Katedra politologie a evropských studií FF Univerzity Palackého v Olomouci, Civipolis o.p.s., Unives.eu, Angelus Aureus o.p.s. a Sdružení místních samospráv ČR při příležitosti státního svátku ČR Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje.

Zpravodaj  naší MAS byl oceněn 1. místem v kategorii zpravodajů MAS a mikroregionů.
Na ARTSY-FARTSY se křtily audiopohádky z Hlinecka
23.6.2017

V pátek 23. června při příležitosti letošního ročníku studentského festivalu ARTSY-FARTSY bylo v Multifunkčním centru v Hlinsku pokřtěno CD s audiopověstmi z území Místní akční skupiny Hlinecka.

Pověsti byly namluveny divadelníky spolku GT Hlinsko, kteří je také zpestřili scénickým a hudebním doprovodem. Celkem 25 pověstí z osmnácti obcí na CD bude mimo jiné putovat k dětem, pro které jsou zejména určeny. A to do jednotlivých obcí, škol a školek na území Hlinecka. Všechny pověsti také budou umístěny na webových stránkách MAS.

Kancelář MAS
VÍCE AKTUALIT
 
GRANT
 
Publicita MAS

zpravodaje...

časopisy...
Národní síť MAS
 

 
Naše projekty


Poznejte zelené srdce Česka
Interaktivní mapa


 
Tuto mapu vytvořil jako studijní projekt Vojtěch Zástěra.