VÝZVY MAS

Výzvy


MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN

 ŠABLONY PRO ŠKOLY

více o šablonách


PLÁNOVÁNÍ soc.služeb

 LEADERFEST 2017


Aktuality

Seminář Respektovat a být respektován - Odměny
15.11.2017

V úterý 14. listopadu proběhl další seminář realizovaný v rámci Místního akčního plánu s názvem Respektovat a být respektován - Odměny. Seminář byl určen především pro pedagogické pracovníky základních a mateřských škol na Hlinecku a pro rodiče. Účastníky kurzem provedla paní lektorka Bc. Hana Čechová.
Seminář pro žadatele a příjemce výzvy Prorodinná opatření z OPZ
14.11.2017

V pondělí 13. listopadu proběhl seminář pro zájemce o podání žádosti ve výzvě s názvem Prorodinná opatření, která je financovaná z Operačního fondu Zaměstnanost.
Pozvánka na seminář Respektovat a být respektován - Odměny
8.11.2017

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Hlinsko pořádá Místní akční skupina Hlinecko seminář pro pedagogické pracovníky ZŠ a MŠ s názvem Respektovat a být respektován - Odměny, který se uskuteční 14. listopadu 2017 od 9:00 do 16:00 hodin ve Školicím středisku REACH v Save. Seminář povede paní lektorka Bc. Hana Čechová.
Kurz hlasové terapie
8.11.2017

V úterý 7. listopadu proběhl další seminář realizovaný v rámci Místního akčního plánu s názvem Kurz hlasové terapie, který byl určen především pro učitele základních a mateřských škol na Hlinecku, a byl veden lektorkami Mgr. Alexandrou Vébrovou a MUDr. Jitkou Vydrovou.
Rob a Botka ve světě financí - soutěž pro žáky základních škol
2.11.2017

V rámci projektu Místní akční plán byla vytvořena soutěž s názvem Rob a Botka ve světě financí, která je určena především pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a jak název napovídá, dotýká se finanční gramotnosti.
Seminář R+R - Tresty
1.11.2017

V úterý 31. října proběhl další seminář realizovaný v rámci Místního akčního plánu s názvem Respektovat a být respektován - Tresty. Seminář byl určen především pro pedagogické pracovníky základních a mateřských škol na Hlinecku a pro rodiče. Účastníky kurzem provedla paní lektorka Bc. Hana Čechová.
Seminář pro žadatele v programu Malý LEADER 2018
31.10.2017

Dne 30. 10. 2017 od 15:00 hodin Místní akční skupina Hlinecko uspořádala setkání žadatelů a příjemců dotačního programu Malý LEADER 2018, který je financován z Programu obnovy venkova Pardubického kraje.
Pozvánka na Kurz hlasové terapie
31.10.2017

Místní akční skupina Hlinecko pořádá v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko seminář určený především pro pedagogické pracovníky základních a mateřských škol s názvem Kurz hlasové terapie, který se uskuteční dne 7. listopadu od 12:00 do 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Hlinsko a povedou ho lektorky Mgr. Alexandra Vebrová a MUDr. Jitka Vydrová.
Místní akční skupina Hlinecko, z.s vyhlašuje výzvu z Operačního programu Zaměstnanost - Prorodinná opatření - I.
30.10.2017

Datum vyhlášení výzvy: 30. 10. 2017,  9:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí: 30. 10. 2017,  9:00 hodin

Datum ukončení přijmu žádostí: 4. 12. 2017, 12.00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2021

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 400 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 2 000 000 Kč
První setkání k plánování sociálních služeb v ORP Hlinsko
26.10.2017

25. října 2017 se konalo první setkání k Plánování sociálních služeb v ORP Hlinsko.
Realizátorem projektu je Místní akční skupina Hlinecko, z.s.
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63 /0.0/ 0.0/ 16_063/ 0006501
VÍCE AKTUALIT
 
eLearning
 
GRANT
 
Publicita MASKVALITA Z HLINECKA
Projekty a akce MAS


Zlepšení řídících a
administrativních
schopností MAS

MALÝ LEADER