VÝZVY MAS

Výzvy


MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN

 ŠABLONY PRO ŠKOLY

více o šablonách


PLÁNOVÁNÍ soc.služeb

 LEADERFEST 2017


Aktuality

Soutěž obrázkové leporelo pro Slávka Strakatého a jeho psího kamaráda Rona.
16.4.2019


www.mashlinecko.cz/hlasovani

V rámci projektu financovaného z OP VVV s názvem Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko II s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009503
je organizována soutěž s názvem Obrázkové leporelo pro Slávka Strakatého a jeho psího kamaráda Rona.
Seznam podaných projektů ve 3. výzvě PRV
11.4.2019

Místní akční skupina Hlinecko, z.s. zveřejnila 11. dubna 2019 seznam podaných projektů v ukončené 3. výzvě Programu rozvoje venkova.

Výzva byla otevřena pro všech vypsaných 5 fichí (jednotlivých opatření), přičemž bylo podáno celkem 6 žádostí o dotaci (projektů) ve třech jednotlivých fichích.

Projekty nyní budou procházet administrativní kontrolou (tzv. kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti, včetně kontroly rozsahu a obsahu povinných a nepovinných příloh).

V případě nejasností budou zodpovědní zástupci vyzváni k doplnění projektů.

 

 
Seminář Jak na rodiče problémových žáků pana PhDr. Václava Mertina
5.4.2019

MAS Hlinecko pokračuje v pořádání seminářů v rámci Místního akčního plánu. Tentokrát se v Hlinsku podařilo zorganizovat přednášku s panem PhDr. Václavem Mertinem, který je uznávanou kapacitou v oblasti dětské psychologie a je známým autorem řady publikací na téma výchovy dětí a jejich vzdělávání. Seminář byl zaměřen na zapojení rodičů problémových žáků do spolupráce se školou, aby dítě uspělo ve výuce i dětském kolektivu, a předejití krizových situací.
Regionální značka má nového držitele
5.4.2019

V pátek 5. dubna 2019 zasedala již po páté Certifikační komise a posoudila jednu žádost o udělení regionální značky "Kvalita z Hlinecka". Žádost byla schválena a "Kvalitu z Hlinecka" získal v oblasti výrobky a produkty ruční mlýnek na semena MELSI.

Certifikační komise také schválila u čtyřech stávajících certifikátů prodloužení platnosti do roku 2021. Celkový počet platných certifikátů regionální značky "Kvalita z Hlinecka" je k dnešnímu dni 21 a to v oblasti výrobků a produktů, ubytovacích a stravovacích služeb a zážitků. 

V sobotu dne 25. května 2019 proběhne na Májovém jarmarku v Hlinsku na Betlémě slavnostní předání nového certifikátu a čtyř prodloužených certifikátů "Kvalita z Hlinecka".
Seminář pro žadatele k 4. výzvě Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. - OPŽP - výsadby dřevin
28.3.2019

Ve čtvrtek 28. března se uskutečnil v zasedací místnosti MAS Hlinecko seminář pro žadatele ve 4. výzvě Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. - OPŽP - výsadby dřevin.
Pozvánka na seminář Jak zapojit rodiče problémových žáků do spolupráce se školou, aby dítě uspělo ve výuce i dětském kolektivu – předejití krizových situací
27.3.2019

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko II pořádá MAS Hlinecko pro pedagogické pracovníky a rodiče seminář s názvem Jak zapojit rodiče problémových žáků do spolupráce se školou, aby dítě uspělo ve výuce i dětském kolektivu – předejití krizových situací. Přednáška se uskuteční 4. dubna 2019 od 13:30 do 16:30 hodin v Orlovně v Hlinsku. Seminář povede pan PhDr. Václav Mertin.
Setkání Řídícího výboru MAP II ORP Hlinsko
26.3.2019

V pondělí 25. března proběhlo od 15:30 hodin setkání Řídícího výboru MAP II ORP Hlinsko. Během setkání byl ustanoven Řídící výbor MAP II pro ORP Hlinsko, došlo k projednání a schválení dokumentů MAP II a ke schválení Strategického rámce MAP II. 
Seminář Rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ
22.3.2019

Ve čtvrtek 21. března proběhl druhý seminář realizovaný v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko II s názvem Rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ.
Pozvánka na Valnou hromadu MAS Hlinecko
19.3.2019

Místní akční skupina Hlinecko, z.s. Vás zve na jednání Valné hromady, které se uskuteční dne 26. března 2019 od 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1.
Seminář Práce s žáky s diagnostikovanou poruchou autistického spektra (PAS) ze ZŠ a SŠ
19.3.2019

V pondělí 18. března proběhl první seminář realizovaný v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko II s názvem Práce s žáky s diagnostikovanou poruchou autistického spektra (PAS) ze ZŠ a SŠ.
VÍCE AKTUALIT
 
KALENDÁŘ 2019
kalendar
eLearning
 
GRANT
 
Publicita MASKVALITA Z HLINECKA
Projekty a akce MAS

MALÝ LEADER