VÝZVY MAS

Výzvy


MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN

 ŠABLONY PRO ŠKOLY

více o šablonách


PLÁNOVÁNÍ soc.služeb

 LEADERFEST 2017


Aktuality

Pozvánka na veřejné obhajoby projektů 2.výzvy programu rozvoje venkova
20.4.2018

Zveme Vás na veřejné obhajoby projektů 2.výzvy Programu rozvoje venkova Místní akční skupiny Hlinecko, z.s.

 
Seminář pro žadatele ve výzvě OPZ – Prorodinná opatření II
18.4.2018

V úterý 17. 4. 2018 proběhl seminář pro žadatele ve výzvě MAS Prorodinná opatření II, která je financována z Operačního fondu Zaměstnanost. V této výzvě lze žádat na aktivity: podpora zařízení, která doplňují chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem zařízení (typu školní družiny, kluby) v péči o děti mimo školní vyučování, podpora příměstských táborů v době školních prázdnin (pro děti mladšího školního věku) a doprava dětí do/z příměstského tábora.
Setkání Řídícího výboru MAP
17.4.2018

V pondělí 16. dubna od 15:00 hodin Místní akční skupina Hlinecko připravila setkání Řídícího výboru v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Hlinsko, které bylo poslední v tomto projektu.
Pozvánka na seminář Agrese a agresivita u dětí a mládeže
13.4.2018

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pořádá Místní akční skupina Hlinecko seminář pro pracovníky mateřských a základních škol s názvem Agrese a agresivita u dětí a mládeže, který se uskuteční 20. dubna 2018 od 9:00 do 14:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1. Seminář povede pan PaedDr. Zdeněk Martínek.
Setkání Partnerství MAP
12.4.2018

V úterý 11. dubna od 15:00 hodin Místní akční skupina Hlinecko zorganizovala poslední setkání zástupců základních a mateřských škol a jiných subjektů, které zajišťují vzdělávání dětí a žáků do 15 let, v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání správního obvodu ORP Hlinsko.
Setkání škol a vzdělávacích subjektů
12.4.2018

V úterý 11. dubna od 16:00 hodin Místní akční skupina Hlinecko zorganizovala další z řady setkání zástupců základních a mateřských škol a jiných subjektů, které zajišťují vzdělávání dětí a žáků do 15 let.
Informace zástupců Výběrové komise pro žadatele 2. výzvy Programu rozvoje venkova
10.4.2018

Zástupci Výběrové komise MAS Hlinecko předběžně informují o stanovení termínu objížděk míst realizace žadatelů, kteří podali projekt do 2. výzvy Programu rozvoje venkova, na pondělí 23. dubna 2018 od 15 do 19 hodin.

PŘESNÝ HARMONOGRAM OBJÍŽDĚK A POŘADÍ NAVŠTÍVENÝCH MÍST BUDE STANOVEN po doplnění jednotlivých žádostí a finální kontrole v rámci formálních náležitostí a přijatelnosti a zaslán všem žadatelům, kteří postoupí do věcného hodnocení, dne 18. dubna 2018.

Zároveň informujeme, že předběžný termín VEŘEJNÝCH OBHAJOB PROJEKTŮ PRV je stanoven na středu 25. dubna 2018 od 15 do 18 hodin v zasedací místnosti v přízemi Městského úřadu v Hlinsku na Poděbradově náměstí 1.

Na veřejné obhajoby je srdečně zvána také veřejnost.

Kancelář MAS

 
U Kováře Matěje se sešli zástupci MAS Pardubického kraje
5.4.2018

V úterý 3. dubna 2018 se uskutečnilo na Veselém Kopci v restauraci u Kováře Matěje setkání zástupců Krajského sdružení místních akčních skupin Pardubického kraje společně s partnery z Celostátní sítě pro venkov a Pardubického kraje.

Obsahem jednání byla vzájemná informovanost partnerů. Byla projednána témata průběhu jednotlivých operačních programů a jejich administrace v MAS, předpokládané úpravy a očekávané změny pravidel a také dotace Pardubického kraje Malý LEADER pro rok 2018.

Závěrem jednání následovala Valná hromada KS MAS Pardubického kraje, na které bylo schváleno hospodaření krajského sdružení a zvolen nový revizor. Předsedkyně Michaela Kovářová také informovala o připravovaných akcích pro zástupce MAS v roce 2018 jak na národní úrovni, tak ze strany krajské sítě.
Pozvánka na seminář
4.4.2018

Seminář pro žadatele o dotaci k výzvě MAS Hlinecko prorodinné aktivity - (II.) z Operačního programu Zaměstnanost.

Seminář se uskuteční v úterý dne 17. dubna 2018 od 15:00 do 16:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Hlinsko.
Pozvánka Partnerství MAP
2.4.2018

Setkání Partnerství proběhne 11. 4. 2018 od 15:00 ve velké zasedací místnosti na Městském úřadě v Hlinsku.

 

 

 
VÍCE AKTUALIT
 
KALENDÁŘ 2018
kalendar
eLearning
 
GRANT
 
Publicita MASKVALITA Z HLINECKA
Projekty a akce MAS

MALÝ LEADER