VÝZVY MAS

Výzvy


MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN

 ŠABLONY PRO ŠKOLY

více o šablonách


PLÁNOVÁNÍ soc.služeb

 LEADERFEST 2017


Aktuality

Seminář pro žadatele o dotaci ve výzvách z Operačního programu životní prostředí
22.2.2019

Ve čtvrtek 21. února se uskutečnil od 14:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Hlinsku seminář pro žadatele o dotaci ve výzvách z Operačního programu Životní prostředí, ze kterých je možné podpořit realizaci ÚSES, boj proti vodní a větrné erozi a výsadbu sídelní zeleně.

Pozvánku a prezentace ze semináře naleznete v příloze.
Seminář pro žadatele ve výzvách z Operačního programu Zaměstnanost
20.2.2019

V úterý 19. února se uskutečnil od 14:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Hlinsku, Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko seminář pro žadatele ve výzvách z Operačního programu Zaměstnanost.

Pozvánku a prezentace ze semináře naleznete v příloze.
MAS Hlinecko vyhlásila výzvu z OP ŽP na podporu ÚSES a boj s vodní a větrnou erozí
8.2.2019

V pátek 8. února Místní akční skupina vyhlásila výzvu z Operační programu Životní prostředí zaměřenou na založení nebo zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES a na realizaci opatření zamezující vodní a větrné erozi. Žádosti o podporu je možné podávat nejpozději do 29. května 2019 do 15:00 hodin.
Seminář pro žadatele a příjemce ve výzvách z Operačního programu Životní prostředí
8.2.2019

Rádi bychom pozvali zájemce o podporu ve výzvách MAS Hlinecko z Operačního programů Životní prostředí na seminář pro žadatele a příjemce, který proběhne ve čtvrtek 21. února v 14:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko 539 01.
MAS Hlinecko vyhlásila výzvu z OP ŽP na podporu sídelní zeleně
8.2.2019

V pátek 8. února Místní akční skupina vyhlásila výzvu z Operační programu Životní prostředí zaměřenou na zakládání/obnovu funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch). Žádosti o podporu je možné podávat nejpozději do 19. září 2019 do 15:00 hodin.
Seminář pro žadatele ve výzvách z Operačního programu Zaměstnanost
6.2.2019

Místní akční skupina Hlinecko připravila seminář pro žadatele, který se uskuteční v úterý 19. února od 14:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Hlinsku, Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko 539 01.
MAS Hlinecko vyhlásila výzvu na podporu sociálních služeb
4.2.2019

V pondělí 4. 2. vyhlásila Místní akční skupina Hlinecko výzvu z Operačního programu Zaměstnanost k předkládání žádostí o podporu projektů zaměřených na podporu sociálních služeb na území MAS Hlinecko. Žádosti je možné předkládat nejpozději do 19. 4. 2019 do 15:00 hodin.
MAS Hlinecko vyhlásila výzvu na podporu sociálního podnikání
4.2.2019

V pondělí 4. 2. vyhlásila Místní akční skupina Hlinecko výzvu k předkládání žádostí o podporu projektů zaměřených na podporu sociálního podnikání na území MAS Hlinecko. Žádosti je možné předkládat nejpozději do 19. 4. 2019 do 15:00 hodin.
První setkání pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost
29.1.2019

V úterý 29. ledna proběhla první schůzka pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost.
Výzva k obsazení pracovních skupin MAP II
22.1.2019

Během projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Hlinsko II bude fungovat pět pracovních skupiny zaměřených na financování, rovné příležitosti, čtenářskou gramotnost, matematickou gramotnost a rozvoj regionálního povědomí a vyjádření dětí a žáků.
VÍCE AKTUALIT
 
KALENDÁŘ 2019
kalendar
eLearning
 
GRANT
 
Publicita MASKVALITA Z HLINECKA
Projekty a akce MAS

MALÝ LEADER