na úvod
Kontakty
O nás
Národní síť MAS ČR
Metoda LEADER
Vše pro žadatele a příjemce
Projekty a akce MAS
Logo a publicita MAS
Strategie regionu 2014-2020
Kvalita z Hlinecka
Naši partneři
Zahrajte si s námi
Napsali o nás
Archiv
 
VÝZVY MAS


ŠABLONY PRO ŠKOLY

více o šablonách


MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN


více informací o MAP


Aktuality

MALÝ HLINECKÝ HRNEC (MHH) je pro rok 2016 rozdělen
22.6.2016

Představenstvo Místní akční skupiny Hlinecko rozhodlo 21. 6. 2016 o podpoře podaných projektů z vlastního dotačního titulu MAS Hlinecko s názvem „MALÝ HLINECKÝ HRNEC“ pro rok 2016.
Setkání partnerství MAP
16.6.2016

Ve středu 15. června proběhlo další setkání zástupců základních a mateřských škol a jiných subjektů, které zajišťují vzdělávání dětí a žáků do 15 let, v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko.
MAS Hlinecko v Trhové Kamenici
7.6.2016

V neděli 5. června 2016 se Místní akční skupina Hlinecko stala součástí tradiční akce v Trhové Kamenici s názvem „Sejdeme se na rynku“. Po celý den se mohli návštěvníci bavit při pestrém hudebním i kulturním programu a nakoupit si různé drobnosti do domácnosti i pro radost.
Pozvánka na setkání k Místnímu akčnímu plánu
1.6.2016

Ve středu 15. 6. 2016 od 15:00 proběhne čtvrté setkání vzdělávacích subjektů v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Hlinsko.
Zástupci MAS Hlinecko absolvovali seminář k administraci výzev
9.5.2016

Ve čtvtek 5. května se zástupci MAS Hlinecko zúčastnili semináře na téma "Administrace výzev v rámci CLLD" v budově Ministerstva Zemědělství v Praze, které bylo zaměřeno na novinky v Programu rozvoje venkova a Integrovaném regionálním operačním programu, které oba budou MAS pro své žadatele administrovat.

Kancelář MAS Hlinecko
Setkání partnerství MAP
27.4.2016

V úterý 26. 4. proběhlo další z řady setkání zástupců základních a mateřských škol a jiných subjektů, které zajišťují vzdělávání dětí a žáků do 15 let, v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko.
MAS Hlinecko na Svatojiřském jarmarku v Hlinsku
25.4.2016

Místní akční skupina Hlinecko se v neděli 24.4.2016 zúčastnila tradičního Svatojiřského jarmarku Hlinsku. Po celý den měla v areálu Betléma umístěný stánek s ukázkou certifikovaných produktů a katalogem certfikovaných výrobků, služeb a zážitků. Návštěvníci jarmarku si na stánku MAS mohli také zdarma vyzvednout zpravodaj, pro malé návštěvníky byl k dispozici dětský časopis Hlinecký Strakáček, omalovánky a komiksová kniha.
Grant MALÝ HLINECKÝ HRNEC 2016
22.4.2016

MAS Hlinecko vyhlašuje grant  "MALÝ HLINECKÝ HRNEC 2016"

Malý hlinecký hrnec (MHH) je grant určený na podporu projektů výhradně na území Místní akční skupiny Hlinecko a je financován z vlastních příjmů Místní akční skupiny Hlinecko.

Podporovány budou projekty malého rozsahu s veřejně prospěšným charakterem, projekty týkající se práce s dětmi a mládeží a jiné kulturní, sportovní či společenské akce, jejichž pořádání je plánováno v termínu od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2016.

Žadatelé mohou podávat své projekty do 31. května do 15 hodin v sídle MAS Hlinecko: Máchova 1121, Hlinsko.

Seznam vybraných projektů bude zveřejněn na webových stránkách MAS 22. června.

Vyúčtování podpořených projektů musí být provedeno do 31. 1. 2017.

Zájemcům o grant doporučujeme pečlivě prostudovat přiložená pravidla a ostatní přílohy.

Olga Ondráčková, MAS Hlinecko

 
Představení šablon školám
15.4.2016

Ve čtvrtek 14. dubna Místní akční skupina Hlinecko připravila setkání se zástupci škol, kde byly představeny základní informace o připravované výzvě MŠMT s názvem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.
MAS Hlinecko na Svatojiřském jarmarku v Hlinsku
12.4.2016

Místní akční skupina Hlinecko se již tradičně chystá účastnit Svatojiřského jarmarku v neděli 24.4. 2016 konaného v památkové rezervaci Betlém Hlinsko.

MAS Hlinecko bude mít na jarmarku celý den stánek, kde budou prezentovány certifikované výrobky, služby a zážitky značkou Kvalita z Hlinecka. V odpoledních hodinách proběhne slavnostní předávání certifikátů novým držitelům.
GRANT
 
Publicita MAS

zpravodaje...

časopisy...
Národní síť MAS
 

 
Naše projekty


Poznejte zelené srdce Česka
Zajímavosti v regionu