VÝZVY MAS

Výzvy


MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN

 ŠABLONY PRO ŠKOLY

více o šablonách


PLÁNOVÁNÍ soc.služeb

 LEADERFEST 2017


Aktuality

Školení pro žadatele výzev MAS Hlinecko
11.1.2018

Ve středu 10. ledna proběhlo školení pro žadatele ve výzvách MAS Hlinecko v IROP, kde byly představeny podmínky výzev, povinnosti, které musejí žadatelé splňovat, aby mohli projekt podat, a náležitosti žádosti o podporu.
Seminář Řešení problémových situací z pohledu práva
10.1.2018

Semináře pro učitele našich škol v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pokračují i v roce 2018. Dne 9. ledna Místní akční skupina Hlinecko uspořádala seminář pro pracovníky mateřských a základních škol s názvem Řešení problémových situací z pohledu práva. Seminář vedla paní lektorka PhDr. Mgr. Monika Puškinová.
Pozvánka na seminář Řešení problémových situací z pohledu práva
2.1.2018

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pořádá Místní akční skupina Hlinecko seminář pro pracovníky mateřských a základních škol s názvem Řešení problémových situací z pohledu práva, který se uskuteční 9. ledna 2018 od 9:00 do 16:00 hodin v Regionálním školicím středisku REACH na adrese Save s.r.o., Rváčovská 1639, Hlinsko. Seminář povede paní lektorka PhDr. Mgr. Monika Puškinová.
Školení pro žadatele do výzev MAS Hlinecko
21.12.2017

Místní akční skupina Hlinecko, z.s. připravila pro žadatele do Integrovaného regionálního operačního programu

školení k výzvám vyhlašovaným v prosinci 2017, konkrétně pro:

výzvu č.2 Infrastruktura pro ZŠ, SŠ a zájmové a neformální vzdělávání

(vyhlášení 22. 12. 2017)

výzvu č.2 Komunitní centra

(vyhlášení 29. 12. 2017)

výzvu č.3 Dopravní terminály a parkovací systémy

(vyhlášení 29. 12. 2017, výzva bude zpřístupněna v MS 2014+ dne 4. ledna 2018)

výzvu č.4 Bezpečnost dopravy a cyklodoprava

(vyhlášení 29. 12. 2017, výzva bude zpřístupněna v MS 2014+ dne 4. ledna 2018)

v termínu 10. ledna od 14:30 do 17:30 hod v zasedací místnosti na Městském úřadě v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1.

Všem zájemcům o podání projektu doporučujeme toto školení absolvovat.

 

Olga Ondráčková, manažerka pro realizaci strategie MAS Hlinecko
Seminář Efektivní komunikace v MŠ
13.12.2017

V úterý 12. prosince proběhl další seminář realizovaný v rámci projektu Místní akční plán s názvem Efektivní komunikace v MŠ. Seminář byl určen pro pedagogické pracovníky mateřských škol na Hlinecku a byl veden paní lektorkou PhDr. Kateřinou Peškovou. 
Pozvánka na seminář Efektivní komunikace v MŠ
5.12.2017

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pořádá Místní akční skupina Hlinecko seminář pro pedagogické pracovníky mateřských škol s názvem Efektivní komunikace v MŠ, který se uskuteční 12. prosince 2017 od 9:00 do 13:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1. Seminář povede paní lektorka PhDr. Kateřina Pešková.
Odměnění vítězů soutěže ve finanční gramotnosti
1.12.2017

MAS Hlinecko využila Mikulášsko-vánočního jarmarku na Betlémě v Hlinsku, který proběhl v pátek 1. prosince, aby předala ceny třem nejlepším týmům v soutěži ve finanční gramotnosti s názvem Rob a Botka ve světě financí. Soutěž byla organizováná v rámci projektu Místní akční plán.
Zápis z jednání Valné hromady MAS Hlinecko
30.11.2017

Dne 30.11.2017 se uskutečnila v 15:30 hodin Valná hromada Místní akční skupiny Hlinecko.
AVÍZA VÝZEV IROP MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY HLINECKO, Z.S.
27.11.2017

Místní akční skupina zveřejňuje avízo výzev, které budou vyhlášeny ještě v roce 2017.

Jedná se o výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu, které jsou zaměřeny na investiční projekty

Výzva IROP č.1/2017 Infrastruktura základních a středních škol; Infrastruktura pro neformální a celoživotní vzdělávání

Výzva IROP č.2/2017 Komunitní centra

Výzva IROP č.3/2017 Dopravní terminály

Výzva IROP č.4/2017 Bezpečnost dopravy; Cyklodoprava

Další výzvy z Operační programu zaměstnanost, Programu rozvoje venkova a Operačního programu životní prostředí budou vyhlášeny v roce 2018 v souladu s odsouhlaseným harmonogramem výzez Valnou hromadou MAS Hlinecko.

Olga Ondráčková, manažerka pro realizaci strategie
Malý LEADER 2018 – podpořené projekty v 1. a 2. výzvě
24.11.2017

Ve čtvrtek 23. 11. 2017 proběhlo setkání výběrové komise MAS Hlinecko, která vybrala a doporučila přijaté projekty k financování.
VÍCE AKTUALIT
 
KALENDÁŘ 2018
kalendar
eLearning
 
GRANT
 
Publicita MASKVALITA Z HLINECKA
Projekty a akce MAS

MALÝ LEADER