na úvod
Šablony pro školy / Informační schůzky pro školy
 
  navigace: úvod / Šablony pro školy / Informační schůzky pro školy

 

Představení Šablon ZŠ a MŠ
14.4.2016

Ve čtvrtek 14. dubna proběhlo setkání se zástupci škol na území MAS Hlinecko, kde byly představeny základní informace o připravované výzvě MŠMT s názvem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Úloha Místní akční skupiny Hlinecko bude pomáhat školám s administrativou šablon. Otázky výběru vhodných témat šablon pro školu a dalších odborných záležitostí budou zodpovídat zástupci Národní institut dalšího vzdělávání Pardubického kraje.

Bližší informace o průběhu realizace šablon a představení jednotlivých aktivit, které budou moci být v rámci šablon realizovány, najdete v odkazech níže.

 

 

 Průběh realizace šablon
Představení šablon