Slavnostní otevření „Naučné stezky Po Martinových stopách"

13. 11. 2023

V pátek 10. listopadu 2023 byla nedaleko Stanského mlýna slavnostně otevřena „Naučná stezka Po Martinových stopách". Na její realizaci se podílela Místní akční skupina Hlinecko ve spolupráci s městem Hlinskem, čímž navázala na úspěšný projekt Kavánovy naučné stezky z loňského roku. Naučná stezka Po Martinových stopách je nově označena modrou turistickou značkou a byla vybudována jako propojovací turistická stezka právě mezi nově vybodovanou Kavánovou stezkou a již zavedenou páteřní červenou trasou K. H. Borovského, která začíná v Přibyslavi a do regionu Hlinecka vstupuje od jihu, pokračuje do Hlinska, kde se mění na Matulovu stezku.

Na nové stezce jsou umístěna 3 odpočinková místa a 5 naučných tabulí, které návštěvníkům přiblíží místní přírodní krásy (např. obě Hradiště, meandrující řeku Chrudimku nebo oboru pod Vítanovskou skálou). Její délka je něco přes 5 km, to si ověřili v sobotu 11. listopadu 2023 dopoledne první nadšení turisté, kteří vyšli od hlinecké radnice a došli až ke Stanskému mlýnu.  

Projekt byl realizován městem Hlinskem, Turistickým informačním centrem za finanční podpory Pardubického kraje a Místní akční skupiny Hlinecko.

 

 
Galerie