na úvod
Aktuality
 
  navigace: úvod / Aktuality

 

 
MAS Hlinecko vyhlásila výzvu na podporu sociálních služeb
4.2.2019

V pondělí 4. 2. vyhlásila Místní akční skupina Hlinecko výzvu z Operačního programu Zaměstnanost k předkládání žádostí o podporu projektů zaměřených na podporu sociálních služeb na území MAS Hlinecko. Žádosti je možné předkládat nejpozději do 19. 4. 2019 do 15:00 hodin.Alokace výzvy je 3 321 115 Kč.

V rámci výzvy bude podporováno poskytování pouze těch sociálních služeb, které jsou registrovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, které jsou zároveň součástí sítě sociálních služeb uvedené ve střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb příslušného kraje (popř. obce) a které jsou poskytované terénní a ambulantní formou (jako pobytové budou podporovány jen odlehčovací služby a krizová pomoc podle § 44 a § 60 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). Konkrétně se jedná o tyto druhy sociálních služeb:

 • Odborné sociální poradenství - § 37
 • Terénní programy - § 69
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - § 65
 • Raná péče - § 54
 • Krizová pomoc - § 60
 • Kontaktní centra - § 59
 • Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - § 62
 • Sociální rehabilitace - § 70
 • Sociálně terapeutické dílny - § 67
 • Služby následné péče - § 64
 • Podpora samostatného bydlení - § 43
 • Osobní asistence - § 39
 • Odlehčovací služby - § 44

Bližší informace jsou uvedeny v příloze této aktuality.

Kancelář MAS Hlinecko

 

 Výzva MAS Hlinecko - sociální služby
Příloha č. 1 - Informace o způsobu hodnocení
Příloha č. 2 - Definice podporovaných cílových skupin
Příloha č. 3 - podpora sociálních služeb z OPZ
Příloha č. 4 - Údaje o sociální službě
Příloha č. 5 - Popis podporovaných aktivit
Příloha č. 6 - Přehled čerpání vyrovnávací platby
Příloha č. 7 - Pomůcka k vylnění vyrovnávací platby
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce