na úvod
Aktuality
 
  navigace: úvod / Aktuality

 

 
Seminář pro žadatele ve výzvách IROP MAS Hlinecko
18.1.2019

Místní akční skupina Hlinecko zorganizovala seminář pro žadatele o dotaci k výzvám MAS Hlinecko z Integrovaného regionálního operačního programu, který proběhl 17. 1. 2019 od 14:30 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1.Na setkání byly představeny výzvy, podporované aktivity, indikátory, způsobilé výdaje, proces hodnocení žádostí o podporu a výběr projektů a monitorovací systém IS KP14+.

V příloze této aktuality je přiložena prezentace ze setkání.

 

Kancelář MAS HlineckoPrezentace ze setkání