na úvod
Aktuality
 
  navigace: úvod / Aktuality

 

 
Zápis z jednání Představenstva 6. 6. 2018
8.6.2018

Ve středu 6. června 2018 se od 15:30 do 16.30 hodin v kanceláři MAS uskutečnilo jednání Představenstva.

Pozvánku, prezenční listinu, etické kodexy a zápisy z jednání naleznete v příloze.

Pozvánka
Prezenční listina
Etické kodexy
Zápis I.
Zápis II.