na úvod
Aktuality
 
  navigace: úvod / Aktuality

 

 
Jednání Výběrové komise 23. a 25. 4. 2018
2.5.2018

V pondělí 23. dubna a ve středu 25. dubna 2018 se konala jednání Výběrové komise.

Prezenční listiny, zápis a etické kodexy jsou přílohou této zprávy.

Prezenční listina
Prezenční listina
Prezenční listina
Zápis
Pozvánka
Etické kodexy