na úvod
Aktuality
 
  navigace: úvod / Aktuality

 

 
Školení pro žadatele výzev MAS Hlinecko
11.1.2018

Ve středu 10. ledna proběhlo školení pro žadatele ve výzvách MAS Hlinecko v IROP, kde byly představeny podmínky výzev, povinnosti, které musejí žadatelé splňovat, aby mohli projekt podat, a náležitosti žádosti o podporu.Koncem prosince 2017 Místní akční skupina Hlinecko vyhlásila čtyři výzvy pro předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. MAS má možnost prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu podpořit projekty základních škol, které se týkají úprav a vybavení učeben cizích jazyků, přírodních věd, řemeslných oborů a zajištění bezbariérovosti budovy. Dále je možné prostřednictvím MAS čerpat finanční prostředky na projekty zaměřené na vybavení a úpravu komunitních center a dále projekty výstavby dopravních terminálů, parkovišť, prvků na zvýšení bezpečnosti v dopravě a podporu cyklodopravy v regionu. Celková dotace vyhlášených výzev je téměř 11,5 milionu Kč.

V příloze této zprávy jsou vloženy prezentace ze školení.

Kancelář MAS Hlinecko1. Výzva - vzdělávací subjekty
2. výzva - komunitní centra
3. výzva - dopravní terminály
4. výzva - bezpečnost v dopravě