na úvod
Aktuality
 
  navigace: úvod / Aktuality

 

 
Pozvánka na seminář Řešení problémových situací z pohledu práva
2.1.2018

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pořádá Místní akční skupina Hlinecko seminář pro pracovníky mateřských a základních škol s názvem Řešení problémových situací z pohledu práva, který se uskuteční 9. ledna 2018 od 9:00 do 16:00 hodin v Regionálním školicím středisku REACH na adrese Save s.r.o., Rváčovská 1639, Hlinsko. Seminář povede paní lektorka PhDr. Mgr. Monika Puškinová.Obsah semináře:

  • Úvod do problematiky, subjekty podílející se na výchově dětí a mládeže, pracovně-právní vztahy 561/2004 Sb. školský zákon se zahrnutím novel, zákon o pedagogických pracovnících ve znění novel, trestní zákon ve znění následných novel,
  • zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník,
  • Listina lidských práv,
  • Úmluva o právech dítěte,
  • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce až do novel 377/2015 Sb., 264/2016 Sb. a 298/2016 Sb. a každodenní praxe a problémové situace, výběr řešení, jistota při řešení, případy, kdy se veškerá uplatněná pedagogická výchovná opatření vůči dětem míjejí účinkem, agrese ze strany dětí nebo jejich rodičů, povinnosti a práva subjektů podílejících se na výchově dětí a mládeže (rodiče, škola, orgán sociálně právní ochrany dětí, orgány činné v trestním řízení) ve školské oblasti. (výklad, řízená diskuse, brainstorming, práce ve skupinkách),
  • možnosti ochrany osobnosti pedagoga ve smyslu platné legislativy (pomluvy pedagoga, nahrávka jeho výkladu, nepravdivé nařčení, nebezpečné vyhrožování, vydírání apod.), možností řešení problémů souvisejících s problematikou rizik spojených s odpovědností pedagoga, příklady z praxe a jejich řešení.
  • hodnocení a ukončení.

Pozvánka je vložena níže.

Kancelář MAS HlineckoPozvánka