VÝZVY MAS

Výzvy


MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN

 ŠABLONY PRO ŠKOLY

více o šablonách


PLÁNOVÁNÍ soc.služeb

 LEADERFEST 2017


Aktuality

Pozvánka na akci Loučení s prázdninami
13.8.2018

Knihovna Mrákotín Vás srdečně zve na akci Loučení s prázdninami. Akce se uskuteční jako součást projektu Nezapomeňte (se) vrátit dne 1. 9. 2018 od 14:00 do 17:00 hodin. Sraz je před obecním úřadem. 
Pozvánka na Dny dřeva provoněné levandulí v Hlinsku
17.7.2018

Dne 3. až 5. srpna se v Památkové rezervaci Betlém a před Orlovnou konají Dny dřeva provoněné levandulí v Hlinsku. Hlavní program bude probíhat v sobotu 4. srpna.
Pozvánka na Country den Mrákotín
12.7.2018

V sobotu 21. července od 14:00 hodin proběhne na místním hřišti odpoledne a večer plný hudby, zábavy, soutěží, jídla a zajímavých ukázek dovednosti lidí a koní.
Pozvánka na Výstavu obrazů malířů Vysočiny
20.6.2018

Obec Vysočina srdečně zve na 10. ročník Výstavy borazů malířů Vysočiny. Výstava se koná v obci Rváčov ve velkém sále místního hostince. 

Slavnostní zahájení proběhne ve čtvrtek 21. června v 18:00 hodin. Výstava potrvá od 22. června do 26 srpna denně mimo pondělí, vždy od 9:00-12:00 a 13:00-17:00 hodin. 
Příjem projektů dotačního titulu Malý LEADER 2019 byl ukončen
19.6.2018

V pátek 15. června 2018 byl ukončen příjem projektů dotačního titulu pro členy Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. s názvem "Malý LEADER 2019".

Bylo podáno celkem 8 projektů a jednotliví žadatelé mají příležitost své projekty obhájit ve čtvrtek 21. června před Výběrovou komisí MAS.

Ta projekty postupně ohodnotí a seřadí dle počtu získaných bodů. Po ujasnění pravidel podávání dotačního titulu Malý LEADER 2019 ze strany Pardubického kraje bude finální seznam doporučených projektů, které budou k dotaci přihlášeny, potvrzen Valnou hromadou MAS Hlinecko. Ta je plánovaná na polovinu září 2018. Po potvrzení dotace ze strany Pardubického kraje budou sepsány mezi MAS a jednotlivými vybranými žadateli smlouvy a projekty mohou být v druhé polovině roku 2019 realizovány.

O.Ondráčková

 
Pozvánka na Finále pohárů čtvrtek 31. května areál SK Rváčov
24.5.2018

SK Rváčov pořádá ve čtvrtek 31. května Finále pohárů.
Pozvánka na Sejdeme se na rynku - SLAVNOSTNĚ v Trhové Kamenici
21.5.2018

Sejdeme se na rynku - SLAVNOSTNĚ v Trhové Kamenici dne 3. června 2018 od 9,30 do 16,00 hodin na náměstí. 
Výzva dotace Malý LEADER 2019 pro členy Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. byla vyhlášena
18.5.2018

Valná hromada odsouhlasila na svém jednání dne 17. května 2018 vypsání výzvy na dotaci Malý LEADER 2019 pro zájemce- členy Místní akční skupiny Hlinecko, z.s.

Všichni členové MAS dostali e-mailem všechny potřebné podklady k podání žádosti, které jsou zároveň zveřejněny pod odkazem Malý LEADER 2019 na webových stránkách MAS Hlinecko.

Dotace pro realizaci akcí v průběhu roku 2019 je ve výši 400 000 Kč. Žadatelé mohou své projekty v kanceláři MAS registrovat do 15. června 2018, přičemž prezentace projektů před Výběrovou komisí proběhne 21. června od 15 hodin v zasedací místnosti Města Hlinska.
Valná hromada MAS Hlinecko
18.5.2018

Dne 17. května se uskutečnila od 15:30 hodin druhá Valná hromada Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. v roce 2018. 
Místní akční skupina Hlinecko, z.s. vyhlásila 1. výzvu z Operačního programu Životního prostředí
16.5.2018

Ve středu 16. května byla vyhlášena 1. výzva z Operačního programu Životního prostředí.

Ve výzvě je uvolněna dotace ve výši 7 013 000 Kč, přičemž žadatelé mohou podávat projekty v minimální výši 100 000 Kč, maximální 4 000 000 Kč.

Podporovány budou projekty výsadby na nelesní půdě v extravilánu a území CHKO Žďárské vrchy nebo Železné hory (katastrální území: Dědová, Hlinsko, Jeníkov, Kladno, Krouna, Miřetice, Raná, Trhová Kamenice, Včelákov, Vítanov, Vojtěchov, Vortová, Všeradov, Vysočina) zahrnující:

  • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí,
  • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES,
  • liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku), výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků.

Seminář pro žadatele se uskuteční 5. června od 15 hodin v zasedací místnosti v přízemí Městského úřadu v Hlinsku, žádosti potom mohou být podávány do 20. září 2018 12:00 hodin prostřednictvím informačního systému MS 2014+.

Podrobné informace a podklady k výzvě jsou uvedeny na webu MAS Hlinecko www.mashlinecko.cz pod záložkou Výzvy - Operační program Životní prostředí - Výzva OPŽP č.1.
VÍCE AKTUALIT
 
KALENDÁŘ 2018
kalendar
eLearning
 
GRANT
 
Publicita MASKVALITA Z HLINECKA
Projekty a akce MAS

MALÝ LEADER