na úvod
Vše pro žadatele a příjemce / Výzvy OPZ
 
  navigace: úvod / Vše pro žadatele a příjemce / Výzvy OPZ

 

Operační program zaměstnanost (OPZ)

Výzva OPZ č.1

Výzva MAS Hlinecko - Prorodinné aktivity - (I.)
Příloha č.1 Informace o způsobu hodnocení projektů
Příloha č.2 Stanovy MAS Hlinecko
Příloha č.3 Etický kodex
Příloha č.4 Jednací řád Výběrové komise MAS Hlinecko
Příloha č.5 Popis podporovaných aktivit
Pozvánka na seminář

Další dokumenty:
Obecná část pravidel
Specifická část pravidel
Uživatelská příručka pro vyplňování žádostí o podporu v ISKP 14+
Prezentace MAS Hlinecko
Založení a vyplnění výzvy
Seznam podaných žádostí - 1.kolo OPZ 4. 12. 2017
Hodnocení Výběrové komise

 

Harmonogram výzev OPZ