na úvod
Strategie regionu / Komunitní projednávání - Valné hromady MAS
 
  navigace: úvod / Strategie regionu / Komunitní projednávání - Valné hromady MAS

 

Valné hromady

Projednávání Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na Valné hromadě Místní akční skupiny Hlinecko v letech 2013/2015

V programu jednání na každé Valné hromadě MAS Hlinecko je zařazen bod Strategie MAS Hlinecko 2014-2020, postupně byly projednávány zpracované analytické části a jejich závěry s vazbou na vybrané strategické cíle v celé šíři dokumentu. Doplněny byly dotazníkové průzkumy na různá témata a obsažný zásobník projektů jako vzorek potřeb celé členské základny i ostatních partnerů v regionu (podnikatelé, školy, spolky apod.) Účastníci VH jsou také pravidelně vyzývání k oponentuře strategického dokumentu, který je vyvěšen na webových stránkách MAS od září 2014 a k zaslání svých námětů a připomínek pracovnímu týmu MAS. Za období od 12/2014 do 4/2015 bylo vypořádáno a zakomponováno do další verze strategie 10 formulářů s připomínkami. Valné hromady jsou otevřené veřejnosti a hosté z různých oblastí jsou na jednáních samozřejmostí.

Projednávání strategie proběhlo v termínech konaných VH:

31. ledna 2013
11. března 2013
4. června 2013
27. června 2013
10. října 2013
3. prosince 2013
27. února 2014
27. května 2014
18. září 2014
11. prosince 2014
21. dubna 2015
16. června 2015
12. listopad 2015
2. prosinec 2015

Projednávání strategie na představenstvu MAS:

5. 11. 2015