na úvod
Strategie regionu / Komunitní projednávání - Hovory se starosty
 
  navigace: úvod / Strategie regionu / Komunitní projednávání - Hovory se starosty

 

Hovory se starosty

Byly uskutečněny postupně v jednotlivých obcích v období červenec - srpen 2015 k ověření evidovaných a nahlášených projektů v zásobníku projektů, doplnění a aktualizaci dat 1. verze strategie vydané v 9/2014. Setkání se účastnili členové zpracovatelského týmu projektu a zástupci obcí, dle možností starostka/starosta, místostarostka/místostarosta nebo další zastupitelé. Projednávány byly oblasti technické infrastruktury, správa lesů a potřeba lesní techniky, rozsah lesních a polních cest, potřeba obslužných pěších/cyklostezek mezi obcemi nebo místními částmi, potřeby JPO, sociální oblast, školství, existence aktivních zemědělců, regionální produkty, výsadba v extravilánu, aktualizované strategie obcí a nově vzniklá témata a náměty k řešení nových projektů. Rozsah každého jednání 1,5 - 3 hodiny.

Termíny jednání:

Obec Vysočina: 28. července 2015
Městys Včelákov: 28. července 2015
Obec Holetín: 28. července 2015
Obec Vítanov: 28. července 2015
Obec Všeradov: 28. července 2015
Obec Raná: 30. července 2015
Obec Dědová: 31. července 2015
Obec Vortová: 31. července 2015
Obec Pokřikov: 12. srpna 2015
Město Hlinsko: 13. srpna 2015
Obec Mrákotín: 13. srpna 2015
Obec Tisovec: 13. srpna 2015
Obec Vojtěchov: 13. srpna 2015
Obec Krouna: 19. srpna 2015
Městys Trhová Kamenice: 19. srpna 2015