na úvod
Šablony pro školy / Dokumenty
 
  navigace: úvod / Šablony pro školy / Dokumenty

 

Výzva MŠMT - Šablony I
26.6.2016
Dne 26. 6. 2016 MŠMT vyhlásilo výzvu č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Níže jsou uvedeny dokumenty k této výzvě.

Mateřské školy mohou prostřednictvím šablon žádat o finance na následující aktivity:

 1. Personální podpora
  • Školní asistent
  • Školní speciální pedagog
  • Školní psycholog
  • Sociální pedagog
  • Chůva
 2. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ
  • Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků
  • Práce s dvouletými dětmi v MŠ
  • Supervize
  • Vzájemé návštěvy pedagogů
 3. Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ
  • Prevence logopedických vad
  • Individualizace vzdělávání
  • Tematické setkávání s rodiči

Pro základní školy jsou určeny šablony:

 1. Personální podpra
  • Školní asistent
  • Školní speciální pedagog
  • Školní psycholog
  • Sociální pedagog
 2. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ
  • Vzdělávání pedagogického sboru
  • CLIL ve výuce
  • Vzdělávání pedagogického sboru
  • Spolupráce pedagogů ZŠ
  • Sdílení zkušeností pedagogů
  • Tandemová výuka
  • Nové metody ve výuce
 3. Spolupráce s rodiči žáků ZŠ
  • Tematická setkávání s rodiči
 4. Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ
  • Čtenářský klub
  • Klub zábavné logoky
  • Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
  • Příprava na doučování žáků ohrožených školním neúspěchem


Výzva
Přehled šablon
Indikátory šablony
Hodnotící kritéria
Seznam příloh k žádosti
Leták šablony
Rozhodovací mapa
Harmonogram šablon
Pravidla pro žadatele a příjemceRegistrace do aplikace MS2014+
26.4.2016

Aplikace MS2014+ je jedinou cestou, jak lze podat žádost na šablony, následně je administrovat a komunikovat s řídícím orgánem. Proto je nutné zaregistrovat se do aplikace a zajistit její bezproblémové fungování ve Vašem počítači.

Aplikace MS2014+ je přístupná z internetové adresy https://mseu.mssf.cz/ .

Přiložený dokument obsahuje podrobný návod, jak:

 • ověřit aktualizaci nebo nainstalovat požadovaný internetový prohlížeč,

 • ověřit kompatibilitu softwaru a hardwaru počítače a internetového připojení,

 • se zaregistrovat a přihlásit do aplikace.

 

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.Registrace do aplikace MS2014+Založení elektronického podpisu
25.4.2016

Podrobný popis, jak si založit elektronický podpis a podepisovat dokumenty v aplikaci MS2014+ najdete v příloze této zprávy.Elektronický podpisRegistrace školy do rejstříku osob
22.4.2016
Aplikace MS2014+ je schopna načíst údaje z Rejstříku osob (ROS), což lze využít zejména při podávání žádostí o dotaci. V případě, že je škola zaregistrována v ROS, do žádosti v záložce subjekty projektu stačí uvést pouze IČ a ostatní údaje se dohledají automaticky a dále není nutné nic dokládat.

Ověřit, zda je škola zaregistrována v ROS, můžete na internetových stránkách http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx , kdy zadáte údaje do pole s názvem Název subjektu nebo IČO a kliknete na možnost Hledej.

Pokud Vaše škola není v ROS registrována nebo údaje u Vaší školy nejsou aktuální, je možné školu zaregistrovat nebo provést změny pomocí inteligentního formuláře, který naleznete na stránkách https://or.justice.cz/ias/iform/index.html?1.

POZOR! Měnit údaje nebo zapisovat školu může pouze zřizovatel!