na úvod
Projekty a akce MAS
 
  navigace: úvod / Projekty a akce MAS

 

Projekt spolupráce PRV IV.2.1 s názvem MAS Spolupracující

Registrační číslo: 15/022/4210a/564/000026

Projekt byl realizován společně se čtyřmi partnerskými místními akčními skupinami (MAS Moravský kras, z. s., MAS POLIČSKO z. s., Místní akční skupina Podhostýnsko, z. s. a Občanské sdružení MAS Střední Vsetínsko) od ledna do června 2015. Společné schůzky a příprava projektu probíhaly už od září 2014.
Obsahem projektu byla tvorba společné metodiky, která čerpá z realizovaných projektů PRV všech zapojených MAS. Díky pestrosti a mnoha realizovaných projektů je metodika zaměřena na přidanou hodnotu spolupráce a unikátnost pojetí obdobných projektů mezi MAS v ČR i zahraničí.
Závěrečná prezentace a metodika byla prezentována na společné konferenci MAS v rámci ČR v Choceradech. Všechny metodiky z projektů spolupráce jsou zveřejněné na webových stránkách NS MAS ČR na odkazu: http://nsmascr.cz/projekty-spoluprace/
Výstupy z projektu: Metodika pro stanovení přidané hodnoty projektů spolupráce

Fotogalerie:

fotogalerie Bystré 17.3.2015
fotogalerie Hlinsko 2.4.2015
fotogalerie Držková 22.4.2015
fotogalerie Kateřinice 22.5.2015

Zápisy z jednotlivých setkání:

zápis Sloupno 22.9.2014, 25.11.2014
zápis Bystré 17.3.2015
zápis Hlinsko 2.4.2015
zápis Kateřinice 22.5.2015
zápis Držková 22.4.2015