na úvod
O nás / Zápisy z jednání
 
  navigace: úvod / O nás / Zápisy z jednání

 

Valná hromada

Zápis z jednání Valné hromady MAS Hlinecko
27.2.2018

Dne 27.02.2018 se uskutečnila v 16 hodin Valná hromada Místní akční skupiny Hlinecko.
Zápis z jednání Valné hromady MAS Hlinecko
30.11.2017

Dne 30.11.2017 se uskutečnila v 15:30 hodin Valná hromada Místní akční skupiny Hlinecko.
Zápis z jednání Valné hromady MAS Hlinecko
20.4.2017

Dne 20.4.2017 se uskutečnila v 16h Valná hromada Místní akční skupiny Hlinecko.
Zápis z jednání Valné hromady MAS Hlinecko
20.12.2016

Dne 14.12.2016 se uskutečnila v 16h Valná hromada Místní akční skupiny Hlinecko.

Pozvánka, program a zápis jsou umístěny v příloze.
Zápis z Valné hromady 1.3.2016
1.3.2016

Dne 1. března 2016 se od 15:30 ve Velké zasedací místnosti Města Hlinska uskutečnila Valná hromada Místní akční skupiny Hlinecko.

Pozvánku a zápis z jednání naleznete v příloze.
Zápis z Valné hromady 2.12.2015
2.12.2015

V 15:30 hod přivítal všechny zúčastněné Ing. Martin Pavliš, předseda MAS Hlinecko, z. s. Konstatoval, že VH MAS Hlinecko byla řádně svolána v souladu se stanovami a oznátmil, že je se zplnomocněním přítomno celkem 30 členů. Navržený program: 

  1. Přivítání členů a hostů
  2. Veřejné projednání strategie - finanční plán ve vazbě na OP 2016-2023
  3. Různé
Představenstvo

Jednání Představenstva 26.03.2018
29.3.2018

Dne 26. března 2018 se od 15,30 hodin v kanceláři MAS uskutečnilo jednání Představenstva.

Pozvánku, prezenční listinu a zápis z jednání naleznete v příloze.
Jednání Představenstva 1. 2. 2018
2.2.2018

Dne 1. února 2018 se v kanceláři MAS uskutečnila 2 samostatná jednání Představenstva.


Pozvánky, prezenční listiny, etický kodex a zápisy jsou přílohou této zprávy. 
Jednání Představenstva 18. 10. 2017
25.10.2017

Dne 18. října 2017 se od 15 hodin v kanceláři MAS uskutečnilo jednání Představenstva.

Pozvánku, prezenční listinu a zápis z jednání naleznete v příloze.
Jednání Představenstva 31. 8. 2017
6.9.2017

Dne 31. srpna 2017 se od 15 hodin v kanceláři MAS uskutečnilo jednání Představenstva.

Pozvánku, prezenční listinu a zápis z jednání naleznete v příloze.
Jednání Představenstva 24. 5. 2017
31.5.2017

Dne 24. května 2017 se od 15 hodin v kanceláři MAS uskutečnilo jednání Představenstva.

Pozvánku, prezenční listinu a zápis z jednání naleznete v příloze.
Zápis z jednání Představenstva 30. 3. 2017
31.3.2017

Dne 30. března 2017 se od 15 hodin v kanceláři MAS uskutečnilo jednání Představenstva.

Pozvánku a zápis z jednání naleznete v příloze.
Zápis z jednání Představenstva 25. srpna 2016
31.8.2016

Dne 25. srpna 2016 se od 15 hodin v kanceláři MAS uskutečnilo jednání Představenstva.

Pozvánku a zápis z jednání naleznete v příloze.
Zápis z jednání představenstva 21. června 2016
30.6.2016

Dne 21. června 2016 od 15 hodin se v kanceláři MAS uskutečnilo jednání představenstva MAS Hlinecko. 

Pozvánku a zápis z jednání naleznete v příloze.
Výběrová komise

Setkání Výběrové komise 23. ledna 2018
7.2.2018

V úterý 23. ledna 2018 se konalo v kanceláři MAS Hlinecko jednání Výběrové komise.

V příloze najdete pozvánku, prezenční listiku, etické kodexy a zápis z jednání.
Zápis z jednání Výběrové komise 29.6.2016
30.6.2016

Dne 29. června 2016 se v kanceláři MAS Hlinecko uskutečnilo jednání Výběrové komise.

Přílohou zprávy je pozvánka s programem a zápis.
Kontrolní komise

Setkání Kontrolní komise 19. března 2018
19.3.2018

V pondělí 19. března se konalo v kanceláři MAS Hlinecko jednání Kontrolní komise.

Pozvánka, prezenční listina a zápis jsou přílohou této zprávy.
Setkání Kontrolní komise 6. dubna 2017
14.4.2017

Ve čtvrtek 6. dubna se konalo v kanceláři MAS Hlinecko jednání Kontrolní komise.

Pozvánka, prezenční listna a program se zápisem jsou přílohou této zprávy.
Zápis z Kontrolní komise MAS Hlinecko
15.12.2016

V pondělí 12. prosince se konala v kanceláři MAS Hlinecko jednání Kontrolní komise.

Pozvánka se zápisem jsou přílohou této zprávy.