na úvod
O nás / Profil členů
 
  navigace: úvod / O nás / Profil členů

 

Přesný název organizace:
Městys Včelákov

Popis činnosti člena v území MAS:

Městys Včelákov leží v nadmořské výšce 493 m. n. m. a částečně zasahuje do Chráněné krajinné oblasti Železné hory. Včelákov je obklopen ze všech stran lesy, z nichž necelých 17 ha je v majetku městyse. První písemná zmínka pochází z roku 1349, přestože původní osídlení je mnohem staršího data. Rozloha katastru je 13,55 km2, počet obyvatel se pohybuje okolo 550. Městys Včelákov tvoří 7 místních částí - Bystřice, Dolní Babákov, Hůrka, Příkrakov, Střítež, Včelákov a Vyhnánov a 3 katastrální území - Babákov, Příkrakov a Včelákov. V městysi je základní devítiletá škola s jídelnou, kostel sv. Maří Magdalény, obecní knihovna, pošta, obchod se smíšeným zbožím, sportovní areál Sušidla se 3 kurty, fotbalovým hřištěm a rybníkem vhodným ke koupání, dětské hřiště, hřbitov, pomník připomínající osud ležáckých dětí, které navštěvovaly školu ve Včelákově, socha sv. Jana Nepomuckého, pohostinství v Bystřici, ve Včelákově a ve Vyhnánově a několik drobných živnostníků. Na území městyse působí TJ Včelákov a tři sbory dobrovolných hasičů - ČHJ Včelákov, SDH Příkrakov a SDH Dolní Babákov. Tyto spolky jsou hlavními nositeli kultury v městysi. Činnost Městyse Včelákov spočívá v opravách a rozšíření obecního majetku - obecní budovy (opravy, zateplení), místní komunikace, mosty, chodníky, sportovní areál Sušidla (oplocení areálu, přivedení vody a vybudování sociálního zařízení), obecní byty (vybudování nových a opravu stávajících), pohřebiště (opravu hřbitovní zdi, pravidelná údržba), vybudování splaškové kanalizace + ČOV, rozšíření plynofikace, úpravy veřejného prostranství a zeleně, hospodaření v obecních lesích (těžba, nová výsadby, chemické ošetření), nákup pozemků a příprava stavebních parcel, rozšíření a rekonstrukce veřejného osvětlení a rozhlasu, nákup a oprava techniky pro údržbu zeleně a Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce.

Adresa: Městys Včelákov
odkaz na WWW: http://www.vcelakov.cz
Kontaktní osoba: Monika Vacková, tel. 724 182 115, obec@vcelakov.cz

   


Spolek Ski klub Hlinsko

Obec Vysočina

Mias OC s r.o.

Městys Včelákov

Městys Trhová Kamenice

Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště,

GASTRO AZ, s.r.o.

GT Hlinsko