na úvod
Malý LEADER / 2019
 
  navigace: úvod / Malý LEADER / 2019

 

Malý LEADER 2019

Informace pro žadatele a příjemce Malý LEADER 2019

Příloha č.1 Žádost o dotaci Malý LEADER 2019

Příloha č.2 Seznam podporovaných opatření SCLLD

Příloha č.3 Rozpočet

Příloha č.4 Vyúčtování dotace

Příloha č.5 Vzor smlouvy

Seznam podpořených projektů ve výzvě Malý LEADER 2019