na úvod
Malý LEADER / 2018
 
  navigace: úvod / Malý LEADER / 2018

 

Malý LEADER

 

Pozvánka

 

Informace pro žadatele a příjemce MAS Hlinecko

Příloha č.1 - žádost Malý LEADER MAS Hlinecko

Příloha č.2 - Podporovaná opatření SCLLD

Příloha č.3 - Rozpočet MAS Hlinecko

Příloha č.4 - Vyúčtování Malý LEADER MAS Hlinecko

Vzor smlouvy o poskytnutí příspěvku

 

Seznam podpořených projektů v první výzvě Malý LEADER 2018

Seznam podpořených projektů ve druhé výzvě Malý LEADER 2018