na úvod
Kvalita z Hlinecka / Logo
 
  navigace: úvod / Kvalita z Hlinecka / Logo

 

Logo

Logo značky je ručně malované s úctou k ruční práci. Čepice ověšená barevnými pentlemi představuje dřinu vyváženou radostí a veselím. Červená barva v logu je symbolem krve a lidské dřiny, žlutá je spojena se sluncem, zelená s přírodou a lesy, kterými je Hlinecko obklopeno. Modrá pentle představuje rozšiřující se tok řeky Chrudimky s jejími přítoky a velké množství rybníků. Hnědá barva je spjata s půdou, která pro naše předky byla zdrojem obživy, a která dala také našemu regionu jméno - Hlinecko.

Logo Kvalita z Hlinecka (dále jen logo) je logotyp, tzn. jedná se o stylizované písmové znaky v kombinaci s grafickými prvky. Použití názvu Kvalita z Hlinecka v textových dokumentech. Ve všech tištěných materiálech se uvádí název „Kvalita z Hlinecka“ s velkým “K“ a velkým „H“, ostatní pak malými písmeny.