na úvod
Kvalita z Hlinecka / Aktuality
 
  navigace: úvod / Kvalita z Hlinecka / Aktuality

 

Nový držitel certifikátu Kvalita z Hlinecka
27.5.2019

Dne 25. května 2019 byl u příležitosti Májového jarmarku na Betlémě v Hlinsku zástupci Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. slavnostně předán nový certifikát "Kvalita z Hlinecka".
Regionální značka má nového držitele
5.4.2019

V pátek 5. dubna 2019 zasedala již po páté Certifikační komise a posoudila jednu žádost o udělení regionální značky "Kvalita z Hlinecka". Žádost byla schválena a "Kvalitu z Hlinecka" získal v oblasti výrobky a produkty ruční mlýnek na semena MELSI.

Certifikační komise také schválila u čtyř stávajících certifikátů prodloužení platnosti do roku 2021. Celkový počet platných certifikátů regionální značky "Kvalita z Hlinecka" je k dnešnímu dni 21 a to v oblasti výrobků a produktů, ubytovacích a stravovacích služeb a zážitků. 

V sobotu dne 25. května 2019 proběhne na Májovém jarmarku v Hlinsku na Betlémě slavnostní předání nového certifikátu a čtyř prodloužených certifikátů "Kvalita z Hlinecka".
Prezentace Kvality z Hlinecka na akci Tady neziskovky vítejte!
5.10.2018

Ve čtvrtek 4. října 2018 se uskutečnil již třináctý ročník akce „Tady neziskovky-vítejte!, kde se školám a veřejnosti představily neziskové organizace působící na Hlinecku. Akce se konala od 10:00 do 16:00 hodin ve foyer Multifunkčního centra Hlinsko a na zahradě Domu dětí a mládeže. Pro účastníky byl připraven bohatý program. Návštěvníci mohli shlédnout prezentaci neziskových organizací, zakoupit si jejich výrobky a diskutovat s jejich představiteli. Akce se zúčastnilo kolem 300 dětí z mateřských a základních škol regionu.

MAS Hlinecko zde jako každý rok prezentovala produkty, služby a ubytovací zařízení certifikované značkou „Kvalita z Hlinecka“ v podobě letáků a ochutnávky certifikovaných potravin. Jednalo se o ochutnávku Hlineckého chleba z přírodního kvasu z Pekařství Vacek, uzeniny z Řeznictví u Švandů, medu květového od Františka Řezníčka, čerstvých kravských sýrů a mléka z farmy Pod Kopcem Rychnov a čerstvých kozích sýrů z Kozí farmy Prosetín. Děti nejvíce zaujaly dvě živé kozy, které měla MAS zapůjčené od paní Ivety Kopajové majitelky Kozí farmy z Prosetína. Jako dárek si účastníci mohli odnést katalog regionálních výrobků, vystřihovánku dětského časopisu Hlinecký Strakáček, Strakáčkovo pexeso, k vymalování obrázek kozy a také kvíz 11 otázek týkajících se chovu koz.
Představení Kvality z Hlinecka na 24. zasedání Valného shromáždění sítě přidružených škol UNESCO v Hlinsku
26.9.2018

Ve dnech 24. a 25. září se MAS Hlinecko podílela na zajištění akce svého dlouholetého člena Gymnázia K. V. Raise Hlinsko s názvem 24. zasedání Valného shromáždění sítě přidružených škol UNESCO. Setkání probíhalo v prostorách Multifunkčního centra Hlinsko a zúčastnilo se ho přibližně kolem sta účastníků. Při této příležitosti byly 24. září v Pivovaru Rychtář, a. s. prezentovány produkty, služby a ubytovací zařízení certifikované značkou „Kvalita z Hlinecka“. Účastníci setkáni postupně absolvovali exkurzi pivovaru s návštěvou minipivnice a minimuzea pivovarnictví, kde si prohlédli a ochutnali certifikované výrobky, které získaly Kvalitu z Hlinecka.
Regionální značka má nové držitele
20.4.2018

Ve čtvrtek 19. dubna 2018 zasedala již po čtvrté Certifikační komise a posoudila žádosti o udělení regionální značky "Kvalita z Hlinecka".

Celkem byly posouzeny tři žádosti. Jedna z oblasti Ubytovací a stravovací služby a dvě žádosti byly z oblasti Výrobky a produkty.  

Všichni tři žadatelé obstály výborně. V sobotu dne 21. dubna 2018 jim budou na Svatojiřském Jarmarku v Hlinsku slavnostně předány certifikáty "Kvalita z Hlinecka".
U Kováře Matěje se sešli zástupci MAS Pardubického kraje
5.4.2018

V úterý 3. dubna 2018 se uskutečnilo na Veselém Kopci v restauraci u Kováře Matěje setkání zástupců Krajského sdružení místních akčních skupin Pardubického kraje společně s partnery z Celostátní sítě pro venkov a Pardubického kraje.

Obsahem jednání byla vzájemná informovanost partnerů. Byla projednána témata průběhu jednotlivých operačních programů a jejich administrace v MAS, předpokládané úpravy a očekávané změny pravidel a také dotace Pardubického kraje Malý LEADER pro rok 2018.

Závěrem jednání následovala Valná hromada KS MAS Pardubického kraje, na které bylo schváleno hospodaření krajského sdružení a zvolen nový revizor. Předsedkyně Michaela Kovářová také informovala o připravovaných akcích pro zástupce MAS v roce 2018 jak na národní úrovni, tak ze strany krajské sítě.

Po celou dobu setkání bylo pro účastníky semináře připraveno občerstvení složené převážně z certifikovaných výrobků značky Kvalita z Hlinecka a nechyběla ani prezentace ostatních držitelů značky.

 
Kvalita z Hlinecka na semináři k Vesnici roku
24.3.2017

Ve středu 22. března 2017 uspořádala Místní akční skupina Hlinecko ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov setkání partnerů s názvem Síťování aktérů rozvoje venkova Pardubického kraje. Setkání se uskutečnilo od 9 hodin na Veselém Kopci v restauraci U kováře Matěje. Akce byla zaměřena převážně na problematiku venkovského prostoru, ukázku příkladů dobré praxe z Programu rozvoje venkova a poskytnutí aktuálních informací o soutěži Vesnice roku 2017. Po celou dobu setkání bylo pro účastníky semináře připraveno občerstvení složené převážně z certifikovaných výrobků značky Kvalita z Hlinecka a nechyběla ani prezentace ostatních držitelů značky.
Regionální značka na Vánočním jarmarku
16.11.2016

Místní akční skupina Hlinecko bude dne 25.11.2016 na Vánočním jarmarku v Hlinsku prezentovat regionální značku Kvalita z Hlinecka. Připravena bude výstavka certifikovaných výrobků s kompletním katalogem všech držitelů regionální značky.

Návštěvníkům bude k dispozici zdarma nové číslo dětského časopisu Hlinecký Strakáček a na stánku nebude chybět ani Kniha o Sakrálních stavbách Hlinecka, která bude prodávána za 250 Kč. Kolem 17h bude probíhat slavnostní křest kalendáře na rok 2017, který obsahuje zajímavosti o regionu a o jednotlivých obcích.

Kancelář MAS Hlinecko
Ochutnávka regionálních potravin Kvalita z Hlinecka na akci "Tady neziskovky vítejte!"
26.9.2016

V pátek 23. září 2016 se uskutečnil jedenáctý ročník akce „Tady neziskovky-vítejte!“, kde se školám a veřejnosti představily neziskové organizace působící na Hlinecku.

V sídle FOKUSU Vysočina mohli návštěvníci shlédnout prezentaci neziskových organizací a diskutovat s jejími představiteli. Pro účastníky byl připraven program v budově i na přilehlé zahradě. Hosté, převážně z řad základních škol z území MAS Hlinecko, byli hravou formou seznámeni s činností jednotlivých neziskových organizací, vždy byli obdařeni drobným dárkem a mohli si zakoupit vystavené výrobky.

Místní akční skupina Hlinecko poskytovala návštěvníkům informace o činnosti MAS, a byla prezentována zavedená regionální značka „Kvalita z Hlinecka“. Jako dárek si mohli účastníci odnést dětský časopis Hlinecký strakáček, katalog regionálních výrobků a také ochutnat místní certifikované potraviny: Hlinecký chléb z přírodního kvasu z Pekařství Vacek, uzeninu z Řeznictví u Švandů, med květový od Františka Řezníčka nebo čerstvé kozí sýry z farmy z Prosetína.

Nově se na akci návštěvníkům představil i divadelní spolek GT Hlinsko, který je také držitelem regionální značky Kvalita z Hlinecka. Členové spolku předvedli návtěvníkům ukázku ze svého divadelního představení Youtuber a také ukázky divadelní průpravy.

Akci završila beseda od 14h s novinářem a publicistou Ferdinandem Peroutkou a jeho manželkou. Manželé Peroutkovi hovořili o vztahu k místnímu kraji, o práci novináře, postoji k cenzuře a lásce ke golfu a počátku golfového hřiště ve Svobodných Hamrech.

Kancelář MAS Hlinecko 
Účastníci školeni ochutnali regionální potraviny
4.7.2016

V úterý 28. června 2016 se zástupci Místních akčních skupin Pardubického kraje, starostové i podnikatelé seznámili s programem Smart Region, který v prostorách regionálního školicího střediska REACH ve společnosti SAVE CZ v Hlinsku představil ETIK (Energeticko-technický inovační klastr).