na úvod
Kvalita z Hlinecka / Aktuality
 
  navigace: úvod / Kvalita z Hlinecka / Aktuality

 

Regionální značka má nové držitele
20.4.2018

Ve čtvrtek 19. dubna 2018 zasedala již po čtvrté Certifikační komise a posoudila žádosti o udělení regionální značky "Kvalita z Hlinecka".

Celkem byly posouzeny tři žádosti. Jedna z oblasti Ubytovací a stravovací služby a dvě žádosti byly z oblasti Výrobky a produkty.  

Všichni tři žadatelé obstály výborně. V sobotu dne 21. dubna 2018 jim budou na Svatojiřském Jarmarku v Hlinsku slavnostně předány certifikáty "Kvalita z Hlinecka".
U Kováře Matěje se sešli zástupci MAS Pardubického kraje
5.4.2018

V úterý 3. dubna 2018 se uskutečnilo na Veselém Kopci v restauraci u Kováře Matěje setkání zástupců Krajského sdružení místních akčních skupin Pardubického kraje společně s partnery z Celostátní sítě pro venkov a Pardubického kraje.

Obsahem jednání byla vzájemná informovanost partnerů. Byla projednána témata průběhu jednotlivých operačních programů a jejich administrace v MAS, předpokládané úpravy a očekávané změny pravidel a také dotace Pardubického kraje Malý LEADER pro rok 2018.

Závěrem jednání následovala Valná hromada KS MAS Pardubického kraje, na které bylo schváleno hospodaření krajského sdružení a zvolen nový revizor. Předsedkyně Michaela Kovářová také informovala o připravovaných akcích pro zástupce MAS v roce 2018 jak na národní úrovni, tak ze strany krajské sítě.

Po celou dobu setkání bylo pro účastníky semináře připraveno občerstvení složené převážně z certifikovaných výrobků značky Kvalita z Hlinecka a nechyběla ani prezentace ostatních držitelů značky.

 
Kvalita z Hlinecka na semináři k Vesnici roku
24.3.2017

Ve středu 22. března 2017 uspořádala Místní akční skupina Hlinecko ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov setkání partnerů s názvem Síťování aktérů rozvoje venkova Pardubického kraje. Setkání se uskutečnilo od 9 hodin na Veselém Kopci v restauraci U kováře Matěje. Akce byla zaměřena převážně na problematiku venkovského prostoru, ukázku příkladů dobré praxe z Programu rozvoje venkova a poskytnutí aktuálních informací o soutěži Vesnice roku 2017. Po celou dobu setkání bylo pro účastníky semináře připraveno občerstvení složené převážně z certifikovaných výrobků značky Kvalita z Hlinecka a nechyběla ani prezentace ostatních držitelů značky.
Regionální značka na Vánočním jarmarku
16.11.2016

Místní akční skupina Hlinecko bude dne 25.11.2016 na Vánočním jarmarku v Hlinsku prezentovat regionální značku Kvalita z Hlinecka. Připravena bude výstavka certifikovaných výrobků s kompletním katalogem všech držitelů regionální značky.

Návštěvníkům bude k dispozici zdarma nové číslo dětského časopisu Hlinecký Strakáček a na stánku nebude chybět ani Kniha o Sakrálních stavbách Hlinecka, která bude prodávána za 250 Kč. Kolem 17h bude probíhat slavnostní křest kalendáře na rok 2017, který obsahuje zajímavosti o regionu a o jednotlivých obcích.

Kancelář MAS Hlinecko
Ochutnávka regionálních potravin Kvalita z Hlinecka na akci "Tady neziskovky vítejte!"
26.9.2016

V pátek 23. září 2016 se uskutečnil jedenáctý ročník akce „Tady neziskovky-vítejte!“, kde se školám a veřejnosti představily neziskové organizace působící na Hlinecku.

V sídle FOKUSU Vysočina mohli návštěvníci shlédnout prezentaci neziskových organizací a diskutovat s jejími představiteli. Pro účastníky byl připraven program v budově i na přilehlé zahradě. Hosté, převážně z řad základních škol z území MAS Hlinecko, byli hravou formou seznámeni s činností jednotlivých neziskových organizací, vždy byli obdařeni drobným dárkem a mohli si zakoupit vystavené výrobky.

Místní akční skupina Hlinecko poskytovala návštěvníkům informace o činnosti MAS, a byla prezentována zavedená regionální značka „Kvalita z Hlinecka“. Jako dárek si mohli účastníci odnést dětský časopis Hlinecký strakáček, katalog regionálních výrobků a také ochutnat místní certifikované potraviny: Hlinecký chléb z přírodního kvasu z Pekařství Vacek, uzeninu z Řeznictví u Švandů, med květový od Františka Řezníčka nebo čerstvé kozí sýry z farmy z Prosetína.

Nově se na akci návštěvníkům představil i divadelní spolek GT Hlinsko, který je také držitelem regionální značky Kvalita z Hlinecka. Členové spolku předvedli návtěvníkům ukázku ze svého divadelního představení Youtuber a také ukázky divadelní průpravy.

Akci završila beseda od 14h s novinářem a publicistou Ferdinandem Peroutkou a jeho manželkou. Manželé Peroutkovi hovořili o vztahu k místnímu kraji, o práci novináře, postoji k cenzuře a lásce ke golfu a počátku golfového hřiště ve Svobodných Hamrech.

Kancelář MAS Hlinecko 
Účastníci školeni ochutnali regionální potraviny
4.7.2016

V úterý 28. června 2016 se zástupci Místních akčních skupin Pardubického kraje, starostové i podnikatelé seznámili s programem Smart Region, který v prostorách regionálního školicího střediska REACH ve společnosti SAVE CZ v Hlinsku představil ETIK (Energeticko-technický inovační klastr). 
Kvalita z Hlinecka jídlem i kulturní událostí
29.6.2016

Minulý víkend se v Hlinsku uskutečnil již pátý ročník Mezinárodního studentského festivalu ARTSY FARTSY, který propojuje několik druhů kultury, především studentské divadlo a hudbu. 

Festival je určen pro všechny věkové kategorie, je třídenní a v roce 2015 se stal držitelem regionální značky Kvalita z Hlinecka. Při jeho pátečním celodenním programu mohli návštěvníci shlédnout vynikající výkony studentských herců i profesionálů z hudební sféry. Pro návštěvníky festivalu i všechny vystupující bylo v prostorách Multifunkčního centra připraveno drobné občerstvení převážně z regionálních certifikovaných potravin. Festival pokračoval v sobotu v přírodním areálu Cihelka, nedělní program se uskutečnil ve víceúčelovém parku Drachtinka.

Kancelář MAS Hlinecko
Předání nových certifikátů Kvalita z Hlinecka
25.4.2016

Dne 24. dubna 2016 na Svatojiřském jarmarku v Hlinsku byly slavnostně předány certifikáty novým držitelům značky Kvalita z Hlinecka. 

Regionální značka má tak po třetí certifikaci již dvacet tři držitelů.

Po celý den jarmarku byl v areálu umístěn i stánek Místní akční skupiny Hlinecko s ukázkou certifikovaných produktů a katalogem certifikovaných výrobků, služeb a zážitků.

 
Kvalita z Hlinecka na Svatojiřském jarmarku v Hlinsku
13.4.2016

Místní akční skupina Hlinecko se již tradičně chystá účastnit Svatojiřského jarmarku v neděli 24.4. 2016 konaného v památkové rezervaci Betlém Hlinsko.

MAS Hlinecko bude mít na jarmarku celý den stánek, kde budou prezentovány certifikované výrobky, služby a zážitky značkou Kvalita z Hlinecka. V odpoledních hodinách proběhne slavnostní předávání certifikátů novým držitelům. Podrobný program celého jarmarku je uveden v příloze.

Kancelář MAS Hlinecko
Regionální značka má nové držitele
8.4.2016

Ve čtvrtek 7. dubna 2016 zasedala již potřetí certifikační komise a posoudila žádosti pro udělení značky Kvalita z Hlinecka.

Celkem bylo posuzováno deset žádostí. Osm žádosti v oblasti výrobky a produkty dvě žádosti na přidělení značky v oblasti zážitků. Ze všech žádostí nesplnila požadavky pouze jediná, ostatní žadatelé obstáli na výbornou. Na Svatojiřském jarmarku v Hlinsku dne 24. dubna 2016 jim budou v odpoledních hodinách slavnostně uděleny certifikáty pro držitele značky Kvalita z Hlinecka.

Kancelář MAS Hlinecko