na úvod
Aktuality
 
  navigace: úvod / Aktuality

 

 
Zápis z Valné hromady 2.12.2015
2.12.2015

V 15:30 hod přivítal všechny zúčastněné Ing. Martin Pavliš, předseda MAS Hlinecko, z. s. Konstatoval, že VH MAS Hlinecko byla řádně svolána v souladu se stanovami a oznátmil, že je se zplnomocněním přítomno celkem 30 členů. Navržený program: 

  1. Přivítání členů a hostů
  2. Veřejné projednání strategie - finanční plán ve vazbě na OP 2016-2023
  3. Různé
Zápis VH 2.12.2015